Disainijuhtimine koos praktikaga 2023

Disainijuhtimise aine eesmärk on anda teadmised disainiprotsessist ja selle juhtimisest ja disaini kasutamisest innovatsioonis. Lisaks arendab aine koostöö tegemise oskust arendusprojektide raames, ning oskusi töötada erinevate disainidistsipliinidega.

Tööriist: empaatiakaart

Empaatiakaardi eesmärk on suurendada empaatiat enda klientide suhtes – et tiimil tekiks parem arusaam, kellele nad täpselt teenust-toodet loovad. See on teenusedisaini tööriist.