Teenused

Muutuste ajastu nõuab kiiremaid ja uusi lähenemisi ning mõtteviisi muutust.

Oleme suundumas tootmiskeskselt mõtteviisilt kliendikeskseks, st paneme end kliendi kingadesse ja mõistame esmalt, miks üks või teine toode-teenus ei tööta ja alles siis loome uued toimivad lahendused. Nii aitamegi arendada disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistadega Sinu ettevõtte kliendikogemust ja brändi alates sissejuhatavast koolitusest ellu rakendamiseni.

Protsess – topeltteemant
KOOSTÖÖ

Kliendikogemuse praktikud

Mari Arnover ja Maire Milder – oleme rakendanud oma senise kogemuse koostööks, et aidata näha ettevõtetel uusi väljakutseid ja tugevdada konkurentsieelist. Selleks, et võidaksid kõik osapooled – omanikud, töötajad ja kliendid.

Kliendiuuringud ja Maire Milder
01

Hetkeolukorra kaardistus

Soovid kliendikogemuse auditit kõrvaltvaataja pilguga, et paremini mõista mis on hästi, mis saaks olla paremini (vastavuses ettevõtte strateegiale)?

 • Kas klient kogeb meie brändi samamoodi nagu me arvame et ta tajub?
 • Kes on meie (potentsiaalsed) kliendid?
 • Mida klient tegelikult väärtustab?
 • Mille poolest me eristume?
 • Kas meil on kitsaskohti?
 • Mis saaks olla paremini?
Telli

Hetkeolukorra kaardistus

Tegevused

Kliendiuuring

Brändiaudit

Keskkonnaaudit

Kontseptsiooniaudit

kliendiuuringud-mairemilder

Koolitus-kokkuvõte

Lisamoodulid
 • persoonade loomine
 • väärtuspakkumise loomine
 • trendide analüüs
 • konkurentide analüüs
 • omnikanali analüüs
 • brändistrateegia
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • koolitus tiimile
 • organisatsiooni võimekus
 • inspiratsiooniettekanne
02

Soovitused ja lahendused

Soovid on analüüsida olemasolevat (sihtklient / bränd/ keskkond/ teenus) ja leida võimalusi, lahendusi vastavalt uutele väljakutsetele, eesmärkidel, uutele strateegilistele, vajadustele?

 • Kes on meie persoonad?
 • Mida meie kliendid vajavad ja väärtustavad?
 • Mida on konkurentidelt õppida?
 • Kuhu suunas brändi arendada?
 • Millised (omni)kanalid on potentsiaaliga?
 • Millised on meie konkreetsed võimalused?
Telli

Soovitused ja lahendused

Tegevused
kliendiuuringud-mairemilder

Eesmärgistamine

Klientide mõtestamine

Keskkonna vaatlusaudit

kliendiuuringud-mairemilder

Töötuba

Brändistrateegia

Kliendikogemusestrateegia

kliendiuuringud-mairemilder

Lähteülesanne

kliendiuuringud-mairemilder

Projektiplaan

Lisamoodulid
 • koolitus kliendikogemuse strateegia roll
 • koolitus füüsilise ja e-keskkonna seos
 • persoonade loomine
 • klienditeekonna kaardistamine
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • kvantitatiivuuring
 • kvalitatiivuuring
 • väärtuspakkumise loomine
 • inspiratsiooniettekanne
 • inspiratsioonireis
03

Muudatuste väljatöötamine

Soovid muuta mõtteviisi ettevõttes, arendada uut ärisuunda / teenust-toodet, kohandada strateegiat ja kasutusele võtta uusi metoodikaid ning tööriistu?

 • Kuidas tuua turule uus toode-teenus?
 • Kuidas luua konkurentsieelist?
 • Kuidas rakendada kliendikeskset mõtteviisi?
 • Kuidas jõuda esimeste tulemusteni?
 • Kuidas omnikanal paremini tööle panna?
 • Kuidas arendada jaeväljundit ja -kontseptsiooni?
Telli

Muudatuste elluviimine ja prototüüpimine

Lisamoodulid
 • kvalitatiivuuring
 • kvantitatiivuuring
 • brändistrateegia
 • persoonade loomine
 • väärtuspakkumise loomine
 • mõõdikute väljatöötamine
 • koolitus jaekontseptsiooni olemus
 • koolitus kliendikogemuse alustalad
 • koolitus keskkonna auditi vajalikkus
 • olemasoleva muutmine vs uue loomine
 • inspiratsiooniettekanne
 • inspiratsioonireis
04/05

Prototüüpimine ja rakendamine

Soovid enne toote-teenuse turule tulemist prototüüpida nii, et oleme kõrval ja teeme seda koos? Ning peale lansseerimist uuesti kõrvaltpilku, kas tiim on püsinud õigel teel?

 • Kuidas tuua turule uus toode-teenus?
 • Mida teenuses prototüüpida?
 • Kuidas rakendada kliendikeskset mõtteviisi?
 • Kuidas õppida prototüüpimise käigus kiirelt vigadest?
 • Kuidas testida jaekontseptsiooni?
 • Kuidas lansseerida?
Telli

Muudatuste elluviimine ja prototüüpimine

Lisamoodulid
 • mentorlus
 • mõõdikute väljatöötamine
 • projektiplaani loomine
 • brändistrateegia
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • omnikanalite analüüs
 • kvalitatiivuuring
 • jaekontseptsiooni väljatöötamine
 • tööriistade põhised töötoad
 • inspiratsioonireis

Kliendid meist

Rõõm on jagada teekonda nendega, kes väärtustavad inimest, soovivad võtta aega peeglisse vaatamiseks ning viia ettevõte-teenus-toode teisele tasemele.