Teenused

Muudatuste ajastu nõuab üha enam ja üha kiiremini uusi lähenemisi ja mõtteviisi muutust.

Oleme suundumas tootmiskeskselt mõtteviisilt kliendikeskseks, st paneme end kliendi kingadesse ja mõistame esmalt, miks üks või teine toode-teenus ei tööta ja alles siis loome uued toimivad lahendused. Nii aitamegi arendada disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistadega Sinu ettevõtte kliendikogemust ja brändi alates sissejuhatavast koolitusest ellu rakendamiseni.

Protsess – topeltteemant
KOOSTÖÖ

Kliendikogemuse praktikud

Mari Arnover ja Maire Milder – oleme rakendanud oma senise kogemuse koostööks, et aidata näha ettevõtetel uusi väljakutseid ja tugevdada konkurentsieelist. Selleks, et võidaksid kõik osapooled – omanikud, töötajad ja kliendid.

Kliendiuuringud ja Maire Milder
01

Hetkeolukorra kaardistus

Soovid kliendikogemuse auditit kõrvaltvaataja pilguga, et paremini mõista mis on hästi, mis saaks olla paremini (vastavuses ettevõtte strateegiale)?

 • Kas klient kogeb meie brändi samamoodi nagu me arvame et ta tajub?
 • Kes on meie (potentsiaalsed) kliendid?
 • Mida klient tegelikult väärtustab?
 • Mille poolest me eristume?
 • Kas meil on kitsaskohti?
 • Mis saaks olla paremini?
Telli

Hetkeolukorra kaardistus

Tegevused

Kliendiuuring

Brändiaudit

Keskkonnaaudit

Kontseptsiooniaudit

kliendiuuringud-mairemilder

Koolitus-kokkuvõte

Lisamoodulid
 • persoonade loomine
 • väärtuspakkumise loomine
 • trendide analüüs
 • konkurentide analüüs
 • omnikanali analüüs
 • brändistrateegia
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • koolitus tiimile
 • organisatsiooni võimekus
 • inspiratsiooniettekanne
02

Soovitused ja lahendused

Soovid on analüüsida olemasolevat (sihtklient / bränd/ keskkond/ teenus) ja leida võimalusi, lahendusi vastavalt uutele väljakutsetele, eesmärkidel, uutele strateegilistele, vajadustele?

 • Kes on meie persoonad?
 • Mida meie kliendid vajavad ja väärtustavad?
 • Mida on konkurentidelt õppida?
 • Kuhu suunas brändi arendada?
 • Millised (omni)kanalid on potentsiaaliga?
 • Millised on meie konkreetsed võimalused?
Telli

Soovitused ja lahendused

Tegevused
kliendiuuringud-mairemilder

Eesmärgistamine

Klientide mõtestamine

Keskkonna vaatlusaudit

kliendiuuringud-mairemilder

Töötuba

Brändistrateegia

Kliendikogemusestrateegia

kliendiuuringud-mairemilder

Lähteülesanne

kliendiuuringud-mairemilder

Projektiplaan

Lisamoodulid
 • koolitus kliendikogemuse strateegia roll
 • koolitus füüsilise ja e-keskkonna seos
 • persoonade loomine
 • klienditeekonna kaardistamine
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • kvantitatiivuuring
 • kvalitatiivuuring
 • väärtuspakkumise loomine
 • inspiratsiooniettekanne
 • inspiratsioonireis
03

Muudatuste väljatöötamine

Soovid muuta mõtteviisi ettevõttes, arendada uut ärisuunda / teenust-toodet, kohandada strateegiat ja kasutusele võtta uusi metoodikaid ning tööriistu?

 • Kuidas tuua turule uus toode-teenus?
 • Kuidas luua konkurentsieelist?
 • Kuidas rakendada kliendikeskset mõtteviisi?
 • Kuidas jõuda esimeste tulemusteni?
 • Kuidas omnikanal paremini tööle panna?
 • Kuidas arendada jaeväljundit ja -kontseptsiooni?
Telli

Muudatuste elluviimine ja prototüüpimine

Lisamoodulid
 • kvalitatiivuuring
 • kvantitatiivuuring
 • brändistrateegia
 • persoonade loomine
 • väärtuspakkumise loomine
 • mõõdikute väljatöötamine
 • koolitus jaekontseptsiooni olemus
 • koolitus kliendikogemuse alustalad
 • koolitus keskkonna auditi vajalikkus
 • olemasoleva muutmine vs uue loomine
 • inspiratsiooniettekanne
 • inspiratsioonireis
04/05

Prototüüpimine ja rakendamine

Soovid enne toote-teenuse turule tulemist prototüüpida nii, et oleme kõrval ja teeme seda koos? Ning peale lansseerimist uuesti kõrvaltpilku, kas tiim on püsinud õigel teel?

 • Kuidas tuua turule uus toode-teenus?
 • Mida teenuses prototüüpida?
 • Kuidas rakendada kliendikeskset mõtteviisi?
 • Kuidas õppida prototüüpimise käigus kiirelt vigadest?
 • Kuidas testida jaekontseptsiooni?
 • Kuidas lansseerida?
Telli

Muudatuste elluviimine ja prototüüpimine

Lisamoodulid
 • mentorlus
 • mõõdikute väljatöötamine
 • projektiplaani loomine
 • brändistrateegia
 • kliendiandmebaasi analüüs
 • omnikanalite analüüs
 • kvalitatiivuuring
 • jaekontseptsiooni väljatöötamine
 • tööriistade põhised töötoad
 • inspiratsioonireis

Kliendid meist

Rõõm on jagada teekonda nendega, kes väärtustavad inimest, soovivad võtta aega peeglisse vaatamiseks ning viia ettevõte-teenus-toode teisele tasemele.