Meist

Puutume sageli kokku uute teenuste või toodete turule toomisega ning näeme millist mõju ärilisele edule omavad kontrollimata eeldused.

Meie kirg on äriarendus

Meid inspireerivad inimesed ja nende tegelikest vajadustest aru saamine.

Miks?

Muutuvas maailmas on üks, mis ei muutu – inimese vajadused, muutuvad harjumused (kuidas me asju teeme). Inimesed ei kao kuhugile ja suhted on kõige alus, ometi tekitavad nad ka kõige rohkem stressi, emotsioone, arusaamatusi. Meie eesmärk on muuta elu natuke mõnusamaks – et inimene oleks mõistetud, armastatud, hinnatud, väärtustatud või tunneks end vajalikuna (meie põhivajadused).

Kuidas?

Me läheneme asjadele strateegiliselt ja tahame teada MIKS soovitakse üht või teist eesmärki täita. Kui on teada, mis on eesmärk, siis valime tööriistad ja tegevused. Uuring on üks vähekasutatud tööriist, aga väga efektiivne lisainfo hankimise võimalus otsekanalist. Sellesse protsessi kaasame ka klienti – nii palju kui soovi on. Kui vaja, koolitame, kui vaja harime lisaks. Tulemuseks on vastused küsimustele, otsusteks selge sisend, parem kontakt ja mõistmine osapooltega ning vahel strateegia aastateks.

Henry Fordil on õigus, kui ta ütles, et kui inimeste käest küsida, mida nad tahavad, siis oleks nad vastanud, kiiremat hobust.

Me ei kogu inimeste soove ega unistusi – kasutume klientide vajaduste uurimisel metoodikaid, et leida arvamuste asemel korduvaid mustreid. Eesmärk on pakkuda selle info põhjal neile tagasi teenuseid ja tooteid, mille eest nad on valmis maksma ning sõpradele soovitama. Võidavad kõik.

Väärtused

Väärtustame pikaajalist koostööd, lubadustest kinnipidamist, uudishimu, suhteid, ambitsioone, lahendustele orienteeritust ja lahendusi, mida on päriselt ka vaja.

Üks meie tugevustest on kontaktidevõrgustik

Selle ekraani taga on kontaktidevõrgustik, mis tähendab, et kui uuringus selgub, et vaja oleks parandada brändi / teenust-toodet / kodulehte / SEOd / fotokeelt / digiturundust vms, siis igasse projekti kaasatakse vajadusel kõige enam vajaminevad ja paremini sobivad osapooled – nii oma isikuomaduste kui kogemuste poolest.

Üksnes koostöös sünnivad imed.

Mari Arnover

Uuringutejuht-teenusedisainer-turundusmentor

Mari on suure pildi nägija, kes suhtleb ja kuulab palju, näeb seoseid ja mustreid ning paneb need kokku strateegiaks. Tugevuseks on kiire disainmõtlemine, inimestega kontakti saavutamine, sõnastamise oskus, lahendustele orienteeritus ning varasemad kogemused erineval pool lauda – nii töö tellija kui teenusepakkuja poolel. Tänagi saab Mari aju rentida kasvõi tunnipõhiselt ükskõik kummale poole lauda, et kiirendada protsessi ning jõuda tulemuseni.