Meist

Puutume sageli kokku uute teenuste või toodete turule toomisega ning näeme millist mõju ärilisele edule omavad kontrollimata eeldused.

Meie kirg on kliendikeskne äriarendus

Meid inspireerivad inimesed ja nende tegelikest vajadustest arusaamine.

Miks?

Muutuvas maailmas on üks, mis ei muutu – inimese vajadused – muutuvad harjumused (kuidas me asju teeme). Suhted on kõige alus, ometi tekitavad nad ka kõige rohkem stressi, emotsioone, arusaamatusi. Meie eesmärk on muuta elu natuke mõnusamaks – et inimene oleks mõistetud, armastatud, hinnatud, väärtustatud või tunneks end vajalikuna.

Kuidas?

Me läheneme asjadele strateegiliselt ja tahame teada MIKS soovitakse üht või teist eesmärki täita. Kui on teada, mis on eesmärk, siis valime tööriistad ja tegevused. Uuring on üks vähekasutatud tööriist, aga väga efektiivne lisainfo hankimise võimalus otsekanalist. Sellesse protsessi kaasame ka tellijat – nii palju, kui soovi on. Kui vaja, koolitame, kui vaja, harime lisaks. Tulemuseks on vastused küsimustele, otsusteks selge sisend, parem kontakt, mõistmine osapoolte vahel ning fookus ja strateegia aastateks.

Henry Fordil on õigus, kui ta ütles, et kui inimeste käest küsida, mida nad tahavad, siis oleks nad vastanud, kiiremat hobust.

Me ei kogu inimeste soove ega unistusi – kasutume klientide vajaduste uurimisel metoodikaid, et leida arvamuste asemel korduvaid mustreid. Eesmärk on pakkuda selle info põhjal neile tagasi teenuseid ja tooteid, mille eest nad on valmis maksma ning sõpradele soovitama. Võidavad kõik.

Väärtused

  • ausus – kui sa oled aus iseenda vastu, on ka suhted ja tegevused konkreetsed;
  • uudishimu – viib mugavustoonist välja, paneb arenema ja võib viia innovatsioonini;
  • lubadustest kinnipidamine ja asjade ära tegemine – peame enda lubadustest kinni ja ootame seda ka teistelt. Jutumeestest rohkem hindame päriselt ära tegijaid.
  • kastist välja mõtlemine – me ei ole kinni vanas ja mõtleme valdkondadeüleselt;
  • lahendustele orienteeritus – probleemide tekitamise asemel on oluline olla orienteeritud sellele, kuidas mingi situatsioon (kiirelt) lahendada. Eeldab otsustusjulgust.

Üks meie tugevustest on kontaktidevõrgustik

Selle ekraani taga on palju inimesi, mis tähendab, et kui selgub, et vaja oleks arendada brändi / müügistandardeid / teenust-toodet / kodulehte / digiturundust vms, siis igasse projekti kaasatakse vajadusel kõige enam vajaminevad ja paremini sobivad osapooled – nii oma isikuomaduste kui kogemuste poolest.

Üksnes koostöös sünnivad imed.

Mari Arnover

Asutaja-teenusedisainer-külalislektor

Haridus: majandus-turundus / TalTech
Kogemus: 20a turunduses, 11a teenusedisainis
Koostööd on tehtud väga erinevate valdkonna ettevõtetega
Külalisõppejõud Tartu Ülikool Pärnu kolledžis brändijuhtimise ja teenusedisaini ainetes magistristiõppes.
Mentor teenusedisaini ja kliendi mõistmise teemadel Nula ja Tallinna Loomeinkubaatoris.

Mari on suure pildi nägija, kes suhtleb ja kuulab palju, näeb seoseid ja mustreid ning paneb need kokku strateegiaks. Tugevuseks on kiire disainmõtlemine, inimestega kontakti saavutamine, sõnastamise oskus, lahendustele orienteeritus ning varasemad kogemused erineval pool lauda – nii töö tellija kui teenusepakkuja poolel. Tänagi saab Mari aju rentida kasvõi tunnipõhiselt ükskõik kummale poole lauda, et kiirendada protsessi ning jõuda tulemuseni.