Kuidas pidada äris sammu ja saada tagasi fookus?

Praegune ärikeskkond ja tarbija on viimaste aastatega kiirelt muutunud. Kohati on ettevõtjatel raske sammu pidada, sest pole kindlust, millise trendiga kaasa minna, millega mitte; millise teenuse eest ollakse tegelikult valmis maksma, millise eest mitte.

Äriedu

… ei küsi, kui suur sa ettevõttena oled, vaid kui hästi tunned sa oma klienti, tema vajadusi ja ootusi.

Suurettevõtted või kaua turul olnud tegijad on tihti jäänud kinni sellesse, mis on seni töötanud, sest asja sees olles tuhmub värske pilk ning pole ka teadmisi, mida täpselt ette võtta.

Innovatsioon ega äriedu ei küsi, kui suur sa oled, vaid kui hästi tunned sa oma klienti, tema vajadusi ja ootusi. See, mis sobis ja meeldis eile, ei pruugi täna enam elevust tekitada. Samas vajadus selle taga on endiselt sama (näiteks nälg). Eeldame väga palju, aga eeldus on teadagi kelle ema… Hea uudis: vastused on kõik olemas – Sinu klientide peas. Tundub keeruline? Tegelikult mitte.

Kvalitatiivne kliendiuuring toob selguse tagasi

Kvantitatiivsed uuringud toovad lauale numbrid mahu pealt. Õhku jääb ikkagi küsimus, kas kirjalikult vastates annavad vastajad tõest informatsiooni või soovivad jätta endast paremat muljet?

Kvalitatiivsete intervjuude eelis on üks ühele intervjuud inimestega, luues usaldusväärse õhkkonna, kus ükski seisukoht ei ole vale ning räägitakse praegustest harjumustest just nii, nagu need päriselus on. Vastajatele tagatakse anonüümsus ning uuringust võetakse välja korduma kippuvad mustrid, erisused, mis kinnitavad hüpoteese või lükkavad need vastupidi ümber.

Eesmärk on kõigi osapoolte jaoks üks: paremad lahendused lähitulevikuks. Parem elu, ilma naljata.

Mida kliendiuuring annab?

  • Arusaama ja suurema pildi klientidest – millised on nende harjumused, valud ja rõõmud seoses sinu toote või teenusega; millega konkureeritakse; mis eristab?
  • Selge ärifookuse, kuhu on mõtet panustada ja kuhu mitte, ehk mida kliendid tegelikult väärtustavad;
  • Sisendi toodete ja teenuste arendamiseks ehk „mulle see maitse ei meeldi“ ei ole argument, vaid kliendid teavad väga täpselt, mis on hea ja mis mitte;
  • Vundamendi kasvuks ehk kindluse, et see, mida, miks, kellele ja kuidas tehakse, on paigas ja pikaajalise väärtusega;
  • Sisendi turunduseks ja kommunikatsiooniks ehk kui kliendile tema mõtteid tagasi peegeldada, tekib tal tunne, et temast saadakse aru, tal tekib side.

5 näidet tehtud uuringute põhjal

1. Olukorda kaardistavad uuringud

Turg on nii palju muutunud ega teagi, millise trendiga kaasa minna või kuhu suunas liikuda..

2. Kasvule suunatud uuringud

Soov on hakata kasvama, aga tahaks olla kindel, et äri on õigetel alustel ja suund õige.

3. Tootearendusele suunatud uuringud

Võime siin tootearenduses arvata, et uus maitse sai hea, aga kas tarbijale ka see meeldib – ei tea, loodame.

4. Teenusearendusele suunatud uuringud

Kuidas vastata paremini muutunud tarbija harjumustele.

5. Turundusele suunatud uuringud

Turundust pole siiani väga tehtud, aga enam ilma ei saa. Millest alustada?

6. Eristumisele suunatud uuringud

Konkurents on läinud tihedaks ja pole enam kindel, mille poolest meie eristume.

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.