Arstide Liit

Taust ja vajadus

Eesti Arstide Liit (EAL) on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseühing, mis asutati 28. veebruaril 1921. a. EALi tegevliikmeteks on Eesti arstid ning toetajaliikmeteks mittemeditsiinilise kõrgharidusega isikud. EALi eesmärgid on eesti arstkonna ühendamine, tervishoiupoliitika kujundamine, meditsiinikultuuri edendamine ning oma liikmete kutsehuvide ja õiguste kaitsmine.

Oluline roll on liidul erinevate osapoolte vahelisel kommuniatsioonil. Vanenud oli koduleht ning aktiivsesse kasutusesse polnud veel võetud ka sotsiaalmeediakanaleid. Enne uuenduste sisse viimist, oli vajadus aru saada, millised kanalid osapoolte jaoks kõige paremini toimivad ja miks.

Ülesanne:

Kaardistada osapoolte kommunikatsiooniharjumused

Tellija:

Arstide Liit

Aeg:

Sügis 2017

Tegija:

Mari Arnover

Eesmärk

Uue kodulehe fookuse ja sisu paika panemine, mis vastaks kõigi osapoote ootustele. Soov, et koduleht oleks kasutajasõbralik (vajalik info kiirelt leitav, eriti ajakirjanikele) ning sihtrühmadele vajalik.

Uuring

Hüpotees: liit osutub vajalikuks siis, kui on mingi jama juhtunud (streik, apsakas töös, patsiendi kaebus vms). Siis räägitakse meedias rohkem, hakatakse kaitse peale mõtlema, uuritakse juurde ja tuleb uusi liikmeid.

Lisaks kas liit on oma liikmetele piisavalt lähedal, arusaadav ja toetav? Kas kommunikatsioon, sh koduleht ja teised kanalid on toetavad?

Kvalitatiivuuringus osalesid nii liidu esindaja, liidu liikmed, potentsiaalsed liikmed (arstitudengid) kui ka ajakirjanikud ja pressiesindajad.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Kaardistasime ära hetkeolukorra:

  • milline on liidu maine erinevate osapoolte seas;
  • mis väärtust liitu kuulumisel nähakse;
  • millal hakatakse tudengina liidu peale mõtlema ja kust saadakse teavet;
  • millisest kanalist ja millist teavet erinevad osapooled liidult ootavad;
  • milliseid ettepanekuid on liidule üldiselt.

Uuringu tulemusel tehti lisaks kokkuvõttele ettepanekud nii üldise kommunikatsiooni, brändi kui ka kodulehe arendamiseks.

Vana ja uus koduleht:

arstide liit vana koduleht