Milline on hea ridaelamu?

Taust ja vajadus

Pinered on 5a tagasi loodud ettevõte, mis tegeleb nii ehituse kui kinnisvara arendamisega.

Eesmärk oli enne kopa maha löömist mõista:

  • mida tänane koduotsija hindab – kes ta on ja mis on tema vajadused ja harjumused;
  • mis paneb lõpuks ostuotsust tegema;
  • kuidas eristuda jõuliselt kinnisvaraarenduse turul;
  • luua mitu brändi, mis baseeruksid arusaamal, kellele kõike luuakse ehk kliendi mõistmisel.
Ülesanne:

Mõista koduotsijate vajadusi ja elustiili, et luua brände (Kiili, Aegviidu).

Tellija:

Pinered OÜ

Aeg:

jan. – märts 2021; sept-nov 2021

Teostaja:

Mari Arnover
Janne Viisma

Uuringud

Kliendiuuringud

Selleks, et aru saada, kes on parim sihtrühm, tegime kaks uuringut – nii kvalitatiiv- kui ka kvantitatiivuuringu – kummalgi oma eesmärk.

  1. Kvalitatiivuuring (suulised intervjuud)

Aitas mõista, MIKS ja KUIDAS koduotsijad ja kodu värsked omanikud valikuid teevad ning milline on elustiil.

  1. Kvantitatiivuuring (kirjalik uuring)

Aitas saadud teadmisi suurema hulga peal testida ning esitles ka juba konkreetseid planeeringuid, millele küsiti tagasisidet. Uuringust selgusid erinevate sihtrühmade arusaamad ning ostuhuvilised.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Teenusedisain ja kvalitatiivuuring keskenduvad inimeste vajadustele ja sellele, miks midagi arvatakse. Meie põhivajadused on samad ja nii piisab tihti väikesest hulgast, et mustrid korduma hakkaksid. Näiteks, kui noored saavad esimest korda vanemateks, on neil üsna sarnased mured – äkki jääb ruumi väheks, laps vajab väljas magamist, asju tekib juurde ja on vajadus panipaiga järgi jms.

Tehtud:

1. Kvalitatiivuuring, mis andis sisendi, et luua põhjalik brändistrateegia – panna paika eristumine, sihtrühmad (persoonad), tugevused, väärtused, positsioneering jms.
2. Kvantuuring, mis tõi kinnitusi ja ümberlükkamisi konkreetsetele edasiarendatud planeeringutele ja ka ostuhuvilisi.
3. Pineredi kui ettevõtte bränd (näited identiteediraamatust) / disainiagentuur NOPE Creative
4. Uusarenduste bränd Rabarebase / Hundred99

Kokkuvõtted ja strateegia oli mahukad ning ettevõtte jaoks ärisaladused.

NOPE Creative
NOPE Creative
NOPE Creative

„Meie sooviks oli paremini mõista oma klientide vajadusi ja ootuseid uue kodu rajamisel. Milline on hea elutuba? Kui suur peab olema panipaik? Mitut magamistuba läheb tarvis? Kuidas toimib töötamine kodukontoris? Kus on kodu süda? Kuigi saime kinnitust ka mitmele varasemale arusaamale, olid kliendiuuringu tulemused kohati päris üllatavad. Korterite planeeringuid täiustasime olulisel määral pärast mõlemat uuringuetappi ja oleme nüüd üsna kindlad, et suudame oma klientidele pakkuda kõige väärtuslikumaid ruutmeetreid.

Brändistrateegiast saime väga palju. Me teadsime koguaeg, et tugeva brändi loomine on meie äri jaoks eluliselt vajalik, kuid me ei osanud õigest otsast peale hakata. Katsusime iseseisvalt defineerida oma visiooni ja missiooni, aga see kõik jäi väga kuivaks. Kui õppisime tundma arhetüüpide põhist lähenemist brändingule, tekkis hoopis uus arusaam sellest maailmast. Täna oleme seda väga tugevalt oma äriloogikasse sisse põiminud ja tööd tugeva brändi üles ehitamise kallal jätkub kindlasti veel päris mitmeks aastaks.“

Martin Varvas, Pineredi omanik ja ehituskunstnik