Turundusfookus ja strateegia mõtestamine

Taust ja vajadus

Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus ehk IVEK on pika ajalooga piirkondlik arenduskeskus. Bränd oli nii sisult kui vormilt ajale jalgu jäänud ning vajas värskendamist. Enne kui Voolar Creative Agency sai disaini juurde asuda, oli aga vajadus mõtestada lahti praegune strateegia ning seada uus turundusfookus. Koostöös sünnivad väikesed imed.

Ülesanne:

Mõtestada brändi, strateegiat ja seada turundusfookust.

Aeg:

August – september 2021

Teostaja:

Mari Arnover

Analüüs

Selleks, et disainis toetuda tugevale alusele, on vaja info mõtestamist. Võtsime aluseks praeguse ettevõtte strateegia, mis andis juhised pikaajalise eesmärgi, väärtuste jms osas.

Missioon
IVEK aitab oma meeskonna toel klientidel ja partneritel kasvatada maakonna elanike heaolu.

Visioon
IVEK on tuntud ja tulemuslik Ida-Virumaa arengumootor, mis aitab maakonda parema elu poole suunata. Selleks me keskendume:
– innovatiivsetele algatustele,
– uue ettevõtliku põlvkonna kujundamisele ja
– rahvusvahelistele koostöövõrgustikele
– õiglasele üleminekule CO2 rikkalt majandusmudelilt kliimasõbralikule majandusmudelile.

Miniuuring

Juurde tõime väikese uuringuga ka majavälist vaadet – kuidas ettevõtet tajutakse, mis väärtust luuakse erinevatele sihtrühmadele ja mis on kitsaskohad.

Ehk kokkuvõttes: kuidas tuua esile kõige vajalikum strateegiast ja täiendada seda vaatega, kuidas meid tajutakse väljast.

Tulemused

Mõtestamise etapp andis eeldused heaks disaini sünniks ning Voolar Creative Agency töötas välja:

  1. uue ettevõtte identiteedireeglistiku;
  2. brändikandjate kujundused;
  3. uue koduhele;

Identiteedi arendus ja tähendus

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse uus logo sümboliseerib kasvu dünaamikat – nooled kui areng ja suunaga alati edasi. Logo aluseks on matemaatiline telg ehk kahetasapinnaline ruum, kus X on aeg ja Y on kasv kuna Ida-Viru Ettevõtluskeskus aitab, arendab ja toetab erinevaid (alustavaid) ettevõtteid ja organisatsioone.

Värvid tähendavad järjepidevat loovust ja kasvu. Ettevõtlikkus, julgus, kindlus, sihipärasus kirjelduses, mis on määratletud põhiväärtuste toetamiseks: kompetentsus, avatus, tulemuslikkus, usaldusväärsus.

„Oma tööks saime kokkuvõtte koos soovitustega ehk palju selgema fookuse disainiülesande loomiseks. Isiklikult oli väga hea teha koostööd, kuna Mari lahkus ja soojus lõid sellise koostöökeskkonna, mida hindasid nii meie lõppklient kui ka kogu meie meeskond. Lisaks tema teadmised ja oskused aitasid meil luua paremat tulemust (lähteülesanne) ja hoidsid kokku sellele kuluvat aega, mis ei ole vähetähtis.“

Arvo Juhkov, Voolar Creative Agency juht