Mille poolest on Nõmme turg eriline?

Taust ja vajadus

Nõmme turul on pikk ja väärikas ajalugu. Viimastel aastatel on külastatavus on aga langenud ning keerulisem on ka turu rentnikel, kes püüavad elukalliduses ellu jääda.

Eesmärgid

Korrastada ja laduda tugev vundament lähitulevikuks. Selleks tuli sel aastal tegeleda hetkeolukorra kaardistamisega, seisude lahtimõtestamisega ning saada aru, miks on asjad nagu nad on ja mis teemadega tuleb järgnevatel aastatel süvitsi tegeleda. Sel aastal koondame kokku sisendinfo, et 2024 luua strateegiad.

Ülesanne:

Mõista tänaseid klientide vajadusi, turu kitsaskohti, aga ka tugevusi ja võimalusi.

Aeg:

aprill – juuni 2023

Teostaja:

Mari Arnover
Maire Milder

Tehtu analüüs ja uuring

Kaardistus-analüüs-audit

Sõna sai üle 770 inimese, keda kõiki väga täname!

 1. Kvalitatiivuuring, sh Tallinna linna otsustajad, turu juht, kauplejad, Nõmme kogukond, praegused rahul, aga ka pettunud kliendid lähemalt ja kaugemalt;
 2. Kvanitatiivuuring – ennekõike Nõmme kogukond, aga ka kaugemalt.
 3. Turundustegevuste, sh online keskkondade kaardistus
 4. Turuhoone külastaja teekond ehk kliendikogemus (Maire Milder);
 5. Müügikeskkonna analüüs (Maire Milder).

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Hetkeolukorra kaardistus

Joonistus selgelt välja, mis teeb Nõmme turu eriliseks – ennekõike kogukond ja pikad traditsioonid, sh ostjate ja kauplejate omavahelised suhted, mis vastu pidanud mitu põlvkonda. Joonistusid selgelt välja tugevused, aga ka kitsaskohad ja võimalused, millega tuleb tööd teha.

Suuremad teemad:

 • Nõmme turg kui bränd
 • Kogukond ja suhe temaga
 • Turu külastamine languse põhjused
 • Põhjused, miks Nõmme turul üldse käiakse ja mida peetakse oluliseks
 • Omnikogemus
 • Liikumisteed, klienditeekond Nõmme turul
 • Kauplejate vajadused
 • Aastaringne toimiv kliendikogemus

Analüüs andis sisendi järgmisteks etappideks, sh strateegiaks ja taktilisteks tegevusteks.

Juba toimunud arendused-muudatused

 1. Tööd alustasid PR-tiim, kes aitab paremini sõnumeid edastada ja kogukonnaga suhelda.
  Ilmus esimene artikkel, mis selgitab taustal toimuvat ja hinnapoliitikat: Loe siit
  Kajastati hoidiste konkurssi. Loe siit.
 2. Toimusid sihtrühma vajadusi arvestavad üritused: augustis toimus esimest korda laste pop-up-turg ja maitsete päev koos Joel Ostratiga, kes koos grillimeistritega tooteid tutvustas.
 3. Aitasime läbi mõelda ja koostada 1,5 aasta arendusplaani 2024-2025.
 4. Aitasime käivitada peamaja kui kogukonna kohtumispaiga arendusprojekti.
 5. Aitasime seada fookust artikliteks, nt Postimehes:
  – “Tartu ja Tallinna Turud juhid: tarbijad eelistavad järjest rohkem kohalikku kaupa.” Loe siit.
  Nõmme sõnumites: “Nõmme turg võttis kuulda kogukonda”

„Mõni aeg tagasi tundus, et kõik oli hästi. Siis sain aru, et oleks vaja abi, aga kust ja millist, ma kohe ei teadnud. Kuniks meie hea koostööpartner – Tartu turg – tegi kliendiuuringu. Siis oli selge – meil on ka vaja! Mul on hea meel, et Mari ja Maire tulid appi mõistma, kus on turu languse juurpõhjused ning seosed teiste teemadega. Lauale tekkis palju strateegilisi valikuid, mida järgmistel aastatel ellu viima hakata. Olen tänulik ja motiveeritud.“

Kersti Otteson, Nõmme turu juht