Kuidas mõista ja aidata riskirühmi paremini?

Eesmärk ja vajadus

Päästeameti strateegiline eesmärk on tõsta ohutus igaühe kaasabil aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja suurendada kriisideks valmisolekut. Lisaks muutuda iga aastaga inimkesksemaks. Selleks loodi 2021. sügisel riskirühmade persoonad (sihtrühma esindaja koondportreed), et sihtrühmi paremi mõista. 2022 oli vajadus need persoonad maja sees töötajatele mõistetavaks teha ning aidata igapäevast nõustamist-koolitamist-kampaaniate loomist eesmärgipärasemaks muuta.

Ülesanne:

Mõista erinevate osapoolte vajadusi ning luua igapäevase päästja töö hõlbustamiseks tööriist.

Aeg:

mai – dets. 2022

Teostaja:

Mari Arnover +
Päästeameti tiim
Meediapartner
Disainer
Terapeut
Keeletoimetaja
Trükipartner

Tehtu analüüs ja uuring

Esimene etapp: eeltööd

 1. Olemasoleva analüüs, intervjuud
 2. Eluliste lugude kokku kogumine päästjatelt üle Eesti
  Selleks, et tekiks riskihindamise oskus, suhtumise ja harjumuste muutus, tuleb ohud-riskid inimestele lähemale tuua. Eesmärk on harida kodanikke läbi lugude, sest lugudega osatakse ennast ja oma lähedasi paremini seostada, see kõnetab rohkem. Siduda ära õiged lood õigete riskirühmadega, et ka päästjatel oleks lihtsam rääkida õigetele inimestele õigeid lugusid.
 3. Töötuba juhtgrupiga
 4. Komandode kaasamine üle Eesti ja tagasiside-arvamuste kogumine

Lood elust enesest

Tulemused

Teine etapp: käsiraamatute loomine

 1. Sisu loomine
 2. Meediaanalüüs
 3. Psühholoogi soovitused
 4. Kujundustööd
 5. Koolitused

„Väga sümpaatne töö – täpselt see mida vajasime ja rohkemgi veel.“

Mikko Virkala, Ennetustöö osakonna ekspert