Kuidas mõista ja aidata riskirühmi paremini?

Eesmärk ja vajadus

Päästeameti strateegiline eesmärk on tõsta ohutus igaühe kaasabil aastaks 2025 Põhjamaade tasemele ja suurendada kriisideks valmisolekut. Lisaks muutuda iga aastaga inimkesksemaks. Selleks loodi 2021. sügisel riskirühmade persoonad (sihtrühma esindaja koondportreed), et sihtrühmi paremi mõista. Vajadus oli need persoonad maja sees töötajatele mõistetavaks teha ning aidata igapäevast nõustamist-koolitamist-kampaaniate loomist eesmärgipärasemaks muuta ning seeläbi strateegiat ellu viia.

2022.aastal tegelesime vee- ja tuleohutuse persoonade tegevusjuhendiga ja

2023. aastal elanikkonnakaitse persoonade tegevusjuhendiga.

Ülesanne:

Mõista erinevate osapoolte vajadusi ning luua igapäevase päästja töö hõlbustamiseks tööriist.

Aeg:

1) mai – dets. 2022
2) apr – juuni 2023

Teostaja:

Mari Arnover +
Päästeameti tiim
Meediapartner
Disainer
Terapeut
Keeletoimetaja
Trükipartner

Tehtu analüüs ja uuring

Esimene etapp: eeltööd

 1. Olemasoleva analüüs, intervjuud
 2. Eluliste lugude kokku kogumine päästjatelt üle Eesti
  Selleks, et tekiks riskihindamise oskus, suhtumise ja harjumuste muutus, tuleb ohud-riskid inimestele lähemale tuua. Eesmärk on harida kodanikke läbi lugude, sest lugudega osatakse ennast ja oma lähedasi paremini seostada, see kõnetab rohkem. Siduda ära õiged lood õigete riskirühmadega, et ka päästjatel oleks lihtsam rääkida õigetele inimestele õigeid lugusid.
 3. Töötuba juhtgrupiga
 4. Komandode kaasamine üle Eesti ja tagasiside-arvamuste kogumine

Lood elust enesest

Tulemused

Teine etapp: vee ja tuleohutuse tegevusjuhendite loomine

Kolmas etapp: elanikkonna hädaolukorra (kriisi) tegevusjuhendite loomine

Mõlemas etapis rida erinevaid tegevusi:

 1. Sisu kogumine ja loomine
 2. Meediaanalüüs
 3. Psühholoogi soovitused
 4. Kujundustööd
 5. Esitlused

Esimesel korral: „Väga sümpaatne töö – täpselt see mida vajasime ja rohkemgi veel.“

Teisel korral: “Jäin projekti tegevustega väga rahule. Meeskond sai napi ajaga hakkama suurpärase tööga. Valminud tegevuskava on täpselt selline nagu vaimusilmas ette kujutasin. Hea, et oli ajakava, mis teha ja mis tehtud. Samuti oli õige panna töögruppi inimesed, kes oma lõigu eest täpselt vastutasid ja õigeaegselt kätt pulsil hoidsid. Kohtumised kindla regulaarsusega aitasid kiirelt kitsaskohti lahendada ja kogu projektil oli pidevalt silm peal.”

Mikko Virkala, Ennetustöö osakonna ekspert