Värsked väikeettevõtjad

Taust ja vajadus

Veebimajutus.ee (Elkdata OÜ) on suurima Euroopa domeenivalikuga teenusepakkuja Eestis ning tegutsetud 18 aastat. Klientideks enam kui 15 000 Eesti ettevõtet, sekka ka eraisikuid.

Koduleht on olnud ettevõtetele oluline enda tutvustamise vahend, kuid sotsiaalmeediakanalite lisandudes turule ei pruugi ta ühel hetkel enam sama oluline olla.

Eesmärk oli aru saada, kuidas tänased alustanud ettevõtjad mõtlevad, millega maadlevad, millised väljakutseid ja takistusi näevad, mida endas arendada soovitatakse ja kui kerge on jõuda müügini, st klientideni, kes sooritaksid ostu. Mis rolli mängib selles koduleht? Täna, homme.

Vajadus on laiendada senist ärifookust ning vastata veelgi paremini kiirelt muutuvas maailmas klientide tänastele vajadustele.

Ülesanne:

Uurisime väikeettevõtjate harjumusi ja vajadusi.

Aeg:

märts – aprill 2020

Tegija:

Mari Arnover

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Uuring

Kliendiuuringus osales 78 inimest:

 • ettevõtjad, olemasolevad kliendid – 61
 • ettevõtjad, potentsiaalsed kliendid – 7
 • teenusepakkujad (agentuurid, freelancerid) – 10

Ettevõtjate fookus sai valitud kitsam seetõttu, et alustanud ettevõtjal ei ole veel nii palju jõudlust kõike sisse osta ning Veebimajutuse klientidest suur osa on just väikeettevõtjad.

Esimese sihtrühmaga viidi läbi kvantitatiivuuring ehk kirjalik, kust hakkasid kooruma peamised ühised mured – kuidas jõuda kliendini ja hoida klienti, mistõttu järgnevate intervjuudega sai mindud teemaga rohkem süvitsi.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Uuring aitas mõista väikeettevõtja elu, kus jagub nii rõõme kui muresid. Ettevõtjaks hakatakse tihti siis, kui alluvuses tuleb nn. sein ette ja kogemusi on juba küllaga. Teisel juhul paneb elu ise valiku ette – kas koondamise või töö kaotuse-lõppemise korral.

Olenemata valdkonnast, teenusest ja tootest ühendab ettevõtjaid näiteks:
 • hunt-kriimsilma-seitse-ametit ehk väikeettevõtja peab oskama palju: raamatupidamist, turundust, maksundust, seadusandlust, juhtimist, ajaplaneerimist, rööprähklemist, juhtimist, delegeerimist, keeli jpm. ning palju tuleb teha esimest korda elus ise.
 • eneseareng: “Ettevõtja peab absoluutselt kogu aeg arenema ja maailma uudistega/trendidega kaasas käima. Finantsiliselt väga teenuseid ei taha osta sisse, vaid pusime ise nö põlve otsas.” (väljavõte ettevõtja vastusest)
 • mure homse pärast (eriti kriisi ajal) ehk kuidas tagada käive, sissetulek ning jõuda efektiivselt nii olemasolevate kui potentsiaalsete klientideni.
 • kontaktid on iga äri alus – me kasvatame terve elu tutvuskonda ning sotsiaalmeedia aitab meil silma peal hoida, millega keegi tegeleb ning jõuda vähema vaevaga inimesteni. Samas võiks alati olla rohkem konkakte väljastpool tutvusringkonda, kellega äri edasi arendada, aga selleks peab olema usaldust, soovitusi, üksteisemõistmist, aega.
 • digiturunduse mõiste on üsna ähmane ning oskused ja teadlikkus pigem madalad. Puudub arusaam suuremast pildist, võimalustest ning järjepidevus.
 • jpm.

Ehk vajadus ja fookus on suurendada kliendibaasi, jõuda õigete inimesteni (sh koostööpartnerid), aga harjumused (pole aega, järjepidevust ega oskusi) võivad takistada. Lühidalt: koduleht ja teised kanalid on tööriistad, mis peaksid aitama strateegiat ellu viia, aga tihti puudub nii strateegia kui ka oskused tööriistu kasutada. Ettevõtjad, kes on nooremast generatsioonist, on teatud mõttes eelisseisundis, sest arusaam digivõimalustest tuleb orgaanilisemalt.  Veebimajutus.ee ei saa teenusepakkujana müüa “vängemat” paketti (kuigi ärikasvuna väga tahaks) või tehnilist tuge, kui ettevõtja maadleb 100-muu-asjaga ja ennekõike ellujäämisega. Ehk küsimus on, kuidas teda selles kõige paremini aidata?

Valmis mahukas kokkuvõte koos soovitustega edasiseks, mis tellija jaoks ärisaladus. Küll aga on järgmised sammud:

 • ärianalüüs ja teenuse arendus – kuidas pakkuda e-äride kasvu koostöös partneritega;
 • kommunikatsiooni ja turunduse parandamine (räägime sellest, mis ettevõtjale on oluline, talle arusaadavas keeles).

Täname kõiki uuringus osalejaid.

Soovitus: Digiturunduse ABC

Paari aasta eest (2016) on FCR Meedia kokku pannud ülevaate digiturundusest. Kuigi valdkond muutub päevadega (!), siis suure pildi ja ülevaate jaoks saab hea pildi.

Tutvu raamatuga.