Heimon kala

Taust ja vajadus

Heimon kaubamärk on Soome turul olnud ligi 10 aastat ning soovis siseneda Eesti turule. Turud on erinevad ning vaja oli aru saada kohaliku turu tarbija harjumustest.

Ülesanne:

Kaardistada eestlaste kalaharjumused

Aeg:

Kevad 2019

Tellijad:

PRFoods

Tegija:

Mari Arnover

Eesmärk

Arusaam, kuidas tarbija mõtleb, millised on harjumused, vajadused ja hirmud seoses kalaga, et oleks võimalik seada turundusfookust, teha tootearendust ning pakkuda teenust, mida vajatakse.

Uuring

Kvalitatiivuuringus osales 18 tarbijat üle Eesti, kes armastavad mereande või pigem vastupidi – pelgavad; vallalised, pered, kokandusoskustega ja ilma.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Eestlane sööks rohkem värsket kala, kui ta kätte saaks, mõistliku hinnaga ja teha oskaks. Vajab nii teadmisi kui ka oskusi ehk aitab harimine, julgustamine.

Kõige olulisemaks peetakse:
  • kala peab olema värske, värske, värske!!!
  • päritolu (mida lähemalt, seda värskem, ja hea, kui teaks kasvataja põhimõtteid);
  • vähe töödeldud, e-ainete vaba (sh sööt, hormoonid jms);
  • hinna ja kvaliteedi suhe;
  • pakend, sh ökopakend;

Loe kokkuvõtvat artiklit Eestlase 10 kalaharjumust

„Hindame kõrgelt kvalitatiivuuringu käigus saadud tagasisidet ja kommentaare. Tulemused liialt ei üllatanud, kuid oma heameeleks saime paljuski kinnitust meie sisetunde põhjal tehtud sammude õigsusele. Mentori tugi, sisend, kommentaarid, tagasiside ja tehtud uuring olid ja on meile väga kõrge väärtuse ja kaaluga.“

Kadri Vainomäe, PRFoodsi turundusjuht