B2B Partnerprogramm

Taust ja vajadus

Viis aastat pakub Veebimajutus oma koostööpartneritele ehk partneritele erinevaid eeliseid, mugavusi ja boonuseid.

Eesmärke oli viis, kuid peamine – aru saada, mis on Veebimajutus.ee partneritele oluline.

Ülesanne:

Uurisime B2B koostööpartnerite rahulolu ja saadavat väärtust.

Aeg:

aug-sept. 2020

Tellija:

Elkdata OÜ

Tegija:

Mari Arnover

Uuring

Kvalitatiivuuringusse olid kaasatud:

  • Koostööprogrammi kliendihaldur, kes osales aktiivselt ka intervjuudes;
  • Koostööpartnerid ehk partnerid nii aktiviivsed kui ka passiivsed;
  • Omanik.

Kuna uuringuga huvitas kvaliteedi pool, siis valisime meetodiks kvalitatiivuuringu. Rääkisime laiemalt partneritega koostööst ja vajadusest laiemalt.

Tulemused

Uuring aitas:

  • täita 5 eesmärki;
  • kinnitada ja kummutada rida hüpoteese;
  • aru saada väärtustest;
  • mõista partnereid ja nende vajadusi;
  • mõista koostöö tugevusi ja nõrkusi;

Ehk kui me oleme pikalt ühel pool lauda, siis on hea ära kuulata, kuidas kliendid koostööd näevad. Ausalt. Võtta vastu ka väikest kriitikat, saada pai ning olla valmis arendama teenust koostöös edasi.