Kuidas kliendid kampaaniat mõistavad?

Eesmärk ja vajadus

Septembris 2023 on Apothekas käimas mahukampaania “Rohkem on soodsam”. Eesmärk on saada klientide, aga ka teenidajate-proviisorite, tagasisidet miniuuringuga, kuidas kampaaniat tajutakse ja mõistetakse.

Ülesanne:

Kaardistada kuidas kliendid apteegis ostlevad ja saada käimasolevale kampaaniale tagasisidet.

Aeg:

September 2023

Teostaja:

Mari Arnover
Maire Milder
Kristiina Oppar

Tehtu analüüs ja uuring

Kliendi vaatlus, kliendikogemuse audit

  1. kampaania visuaalne olemus keskkonnas
  2. kliendid keskkonnas ja kampaaniast arusaamine
  3. kampaania teenindaja /proviisori seisukohalt
  4. mahukampaaniate näiteid mujalt
  5. ettepanekud-soovitused

Lühidalt kokkuvõttes: kampaania tekitas natuke segadust nii oma värvi (punane on brändi põhivärv, lisaks olid punased ka kliendikaardi pakkumised kõrval), kui ka sõnum (üheselt ei olnud arusaadav kas soodustuse saamiseks tuleb osta sama toodet mitu või erinevaid). Suurt rolli antud kampaanias mängib teenindaja, kes peab selgitama ja tihti ka lisatooteid aitama leida. Ettepanekutena sai toodud soovitusi, mida järgmisel korral muuta ning milliseid kampaaniaid veel teha annaks, mis kliente kõnetaks.

Lood elust enesest