Taust ja vajadus

Eesmärk: luua eristuv puhkusepakett ning pakkuda rohkem lisaväärtust Saaremaa külastajatele – puhkaja saab uusi teadmisi ja ägeda kogemuse, ettevõtjad aga suurendavad teadlikkust väikeettevõtte toimimisest võimalikult mahedalt maal. Esimesel aastal loome pilootprojekti, kuhu kaasame loetud arv ettevõtjaid.
Koostöö:
Ehtne Saaremaa loob võimalused, Kliendiuuringud aitab mõista külastajat, tervikut ja kokku panna kontseptsiooni, VisitSaaremaa aitab turundusega, ettevõtjad pakuvad teenust ja meeldejäävat kliendikogemust.

Ülesanne:

Arendada puhkuseteenust Saaremaal

Aeg:

märts-mai 2023

Teostajad:

Kliendiuuringud – kontseptsioon
Visit Saaremaa – turundus
Ehtne Saaremaa – teostus

Mõtestamine

Töötoad

Väärt sisu kokku kogumiseks ja mõtestamiseks pidasime töötubasid ja kaasasime potentsiaalseid puhkajaid.

Väljavõtted uuringust

Tulemused

Elamuspuhkuse paketid

Sündis kampaania “Elamuspuhkus kohalikega Saaremaal”.

2023 pilootprojektis osalejad:

Kampaania koduleht:

Suvitajad