Mida Viljandimaa lugejad hindavad?

Taust ja vajadus

Eesmärk: mõista veelgi paremini lugejaid koos muutuste ja trendidega ja kohaneda ajas, luues ka uusi teenuseid. Eesmärki aitas toetada ka Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt 2017 paika pandud fookus raamatukogude arendamiseks 21.sajandil:

Missioon: Eesti raamatukogude missioon on aidata kaasa kultuursete, haritud ja elus hästi hakkama saavate inimeste kujunemisele. Selleks arendavad rahvaraamatukogud inimeste lugemisharjumusi, toetavad elukestvat õpet ja tagavad ligipääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurilisele sisule.

Visioon: 21. sajandi rahvaraamatukogud on usaldusväärsed, mitmekülgsed, võrdseid võimalusi pakkuvad ja kasutajate vajadustest lähtuvad inspireerivad info- ja kultuurikeskused, mis käivad ajaga kaasas ja reageerivad paindlikult ühiskondlikele ja tehnoloogilistele muutustele.

Ülesanne:

Tuua teenusedisaini mõtlemist, uurida lugejate tänaseid vajadusi.

Aeg:

aug.- nov. 2022

Teostaja:

Mari Arnover

Tehtu analüüs ja uuring

Koolitus ja lugejauuring

Tegevustena panime paika:

 1. Teenusedisainikoolitus – teooria ehk kuidas paremini mõista lugejaid ja panne end nende kingadesse.
 2. Kvantitatiivuuring – kaardistasime ära lugejate tagasiside Viljandimaa raamatukogudele;
 3. Tulemuste esitlemine – kohtumine lugejate, KOVi ja raamatukogu töötajatega, esitlus ja arutelu.

Väljavõtted uuringust

Tulemused

Teenusedisaini koolitus

Vaatasime suuremat pilti – millised on maailmas trendid, mis loob heaks teenuseks eeldused ja kuidas kliente paremini mõista?

Kvantitatiivuuring

Uuring toimus üleriigiliste raamatukogupäevade raames “Kohtume raamatukogus 2022”.

745 lugejat jagasid oma seisukohti Viljandimaa raamatukogude kohta, kellest 267 olid Viljandi linnast, 418 maakonnast ja 75 mujalt. Soovisime teada, mida vajatakse ja väärtustatakse, mistõttu oli fookus esimesel korral soovil teada:

 1. Mis seostub inimestel oma lähiraamatukoguga, mis lemmikraamatukoguga ja mis on Viljandimaa lemmikraamatukogu ning miks?

Lemmikraamatukogude TOP 7

 • Viljandi Linnaraamatukogu (kõige suurem)
 • Karksi-Nuia
 • Kõo
 • Võhma
 • Mõisaküla
 • Olustvere
 • Halliste
 1. Millised sündmused raamatukogus kõnetavad? Miks? (vt all väljavõtteid)
 2. Mida soovitatakse raamatukogudele? (vt all väljavõtteid)
 3. Miks ei käida raamatukogus?

TOP 5

 • Ei ole aega
 • Kasutan raamatukappi (raamatukoguga suhe on ikka)
 • Kodus on palju raamatuid
 • Lahtiolekuajad ei sobi
 • Ei loe eriti

Ära märgiti veel: halba ilma, tähtaegu, parkimist, digiraamatuid, e-kanalite kaudu enda harimist (alternatiiv), raamatute valik ehk sortiment, hooajaliselt (nt ainult suvevaheajal), tervis ei luba, lastega endale midagi valida tülikas jms. Teenusedisainis annab ka siin igale asjale pakkuda lahendust.

„Viisime nii suuremahulise lugejauuringu läbi esimest korda ning olime ootusärevad – mida lugejad päriselt arvavad. Hea oli tõdeda, et tagasiside oli väga positiivne ning kiideti palju. Tuli ka soovitusi, millest osad teenused on meil juba täitsa olemas, aga pole järelikult lugejateni jõudnud ning oli ka soovitusi, mida peab läbirääkima linnaga. Saime hoogu juurde, et kommunikatsiooni lihvida, lugejatele erinevalt läheneda ja vastavalt vajadustele sisu pakkuda. Raamatukogud ei kao kuhugi, neid on väga vaja.“

Reet Lubi, Viljandi Linnaraamatukogu direktor