Katusebrändi mõtestamine

Taust ja vajadus

Aktiva Finants on tegutsenud 27 aastat ning on ennekõike tuntud Julius Inkasso tõttu (aga on ka teisi alambrände). Finantsvaldkonnas on ennekõike tänu tehnoloogiale toimumas suured muutused ning iduettevõtted raputavad traditsioonilist finantsmaailma. Aktiva Finantsil on ambitsiooni haarata uusi turge ning arendada uusi brände ja teenuseid. Selleks on vajadus seni tehtut mõtestada ning luua brändistrateegia, mis loob arenguks vundamendi ja seejärel luua uus visuaalne identeet, mis vastaks uutele ambitsioonidele.

Vajadus on:

  • Mõista, mida kliendid ja koostööpartnerid täna väärtustavad, mida tugevustena ja kitsaskohtadena näevad?
  • Mõista, kuidas enda tugevused ja siitl paremini välja tuua, luua järjepidevalt head mainet.
  • Mõista mis on suuremad eesmärgid, visioon, ambitsioon, kuhu hakata liikuma?

Eesmärk
Mõtestada enne rebrändingut sisu ja luua tugev brändi vundament.

Ülesanne:

mõtestada ja luua brändistrateegia

Aeg:

Apr-sept 2022

Teostaja:

Mari Arnover
koostöös Stone Growth Agencyga

Analüüs

Selleks, et luua tugev vundament tulevikuks, tuleb aru saada, mis on tänased seisud ning millised on arusaamad erinevate osapoolte peades. Ehk kuidas tuua esile kõige vajalikum strateegias ja täiendada seda vaatega, kuidas meid tajutakse väljast.

Kliendiuuring ja mõtestamine

Sel korral tähendas see juhtide ja koostööpartnerite intervjueerimist, mitmeid kodutöid ja mõtestamist. Seda protsessi aitas hästi juhtida Stone Growth Agency.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Brändisstrateegia

Brändistrateegia annab fookuse pikemaks ajaks erinevatele osapooltele, kes peavad järjepidevalt brändiga tööd tegema ning igapäevaselt miniotsuseid vastu võtma. Strateegia on igapäevane tööriist, mis vastab suures plaanis neljale olulisele küsimusele: miks, kuidas, kellele, mida?

Koostöös said paika väärtused, visioon, missioon, tuum, persoona, arhetüübid, brändiarhitektuur, positsioneering, väärtuspakkumine, kommunikatsioonistiil ja isegi nimi, mis muutus rahvusvaheliseks.

Järgmised sammud, mida tehti iseseisvalt:

Visuaalse identiteedi korrastamine, copywriting – Stone Growth Agency

Koduleht – Woofy