Kuidas jõuab raamat lapseni?

Taust ja vajadus

Eesti Lastekirjanduse Keskus on Kultuuriministeeriumi alluvuses tegutsev riigiasutus. Nende põhiülesanne on tegeleda lastekirjanduse arendamise ja tutvustamisega ning raamatute ja lugemise populariseerimisega. Hetkel on soov luua kliendiuuringute ja regulaarse tagasisidestamise kava. Selleks, et sellega aga edukalt mäele saada ja asjadest ka kasu oleks, vajame enda kõrvale head konsultanti ja koostööpartnerit.

Eesmärgid:

  1. Mõista paremini erinevate sihtrühmade vajadusi, muresid;
  2. Koguda tagasidet nii koolitustel kui ka aastas korra põhjalikumalt ja mis peamine – mitte linnukese pärast, vaid areneda läbi väärt tagasiside;
  3. Mõista teenustearenduses ka suuremat pilti ja harida end teenusedisainis.
Ülesanne:

Luua mõõdetav ja väärtustloov tagasisidesüsteem, tuua teenusedisaini mõtlemist.

Aeg:

dets. 21 – märts 2022

Teostaja:

Mari Arnover

Tehtu analüüs ja uuring

Uuring ja analüüs

Alustasime olemasoleva analüüsiga ning jagasime sihtrühmad laiali ja panime prioriteedid paika.

  1. Kvalitatiivuuring ehk nn. koostööpartneri vaade – kuidas raamatukoguhoidjad koostööd näevad ja hindavad;
  2. Kvantitatiivuuring – kaardistasime ära tagasiside teenustele, mida ELK pakub;
  3. Analüüsisime koolitustel küsitavat tagasisidet ja pakkusime lahenduse tööriistana.

Vaata ka näiteid antud uuringust – kas valida suuline või kirjalik uuring?

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Mõistmine

Lasteraamatu teekond kirjutajalt lapseni on pikk. Saime teada, mida koostööpartnerid koostöös väärtustavad, mis on koostöös tugevused ja mis kitsaskohad. Uuring kajastas väga suurt rahulolu ja tunnustust keskusele, kus töötavad inimesed, kes armastavad, mida nad teevad. Koostööpartnerid olid ka väga avatud tegema ettepanekuid ja andma soovitusi, mida võiks kohe natuke muuta, mis vajab läbikaalumist ja suuremaid otsuseid. Igal juhul töötatakse väärt ettepanekutega edasi.

Teenusedisaini koolitus

Vaatasime suuremat pilti – millised on maailmas trendid, mis loob heaks teenuseks eeldused ja kuidas kliente paremini mõista?

Tööriistad

Tööriistad töötavad hästi siis, kui need on kohandatud vastava organistasiooni vajadustega. Tööriistad said loodud eesmärgiga, et neid oleks võimalik iga-aastaselt kasutada ja tulemusi võrrelda.

„Suur-suur tänu! Kõige selle suures maailmas toimuva kõrval oli koolitusega hea korraks põhjalikumalt sukelduda oma väiksemasse maailma ja koos asju läbi arutada. Sihtrühmalt saadud tagasiside on olnud väga hea ja just see, et on toodud ka arengukohti. Võtame seda tõsiselt ja analüüsime täpsemalt läbi.“

Triin Soone, direktriss