Kinnisvaraarendus

Taust ja vajadus

2022. aasta suvel valmib sadama piirkonda uusarendus. Vajadus oli luua bränd, mis paneks paika nime, olemuse, tooks müügimaterjalides välja tugevused, võimalused ning kõnetaks ka õigeid sihtrühmi.

Ülesanne:

Uurida Tallinna sadamapiirkonna elutingimusi

Aeg:

detsember 2019 – jaanuar 2020

Tellija:

A4 Haldus OÜ

Tegija:

Mari Arnover

Eesmärk

Arusaam, milline on piirkondlik ajalugu, millele nime ja lugu rajada ning mida hindavad piirkonnas elavad inimesed.

Arhitektuurijoonis: Loft AB

Uuring

Brändi loomiseks alustati kahe uuringuga:

  • piirkonna ajaloo- ja konkurentsiuuring – nii internetipõhine kui ka arhiivides ürikutega tutuvumine;
  • kvalitatiivuuring, kus osalesid inimesed, kes hetkel elavad või on hiljuti elanud Tallinna kesklinnas, sadama piirkonnas.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Uuring andis hea ülevaate lisaks piirkondlikule ajalooga tutvumisele, mis on piirkonna tugevused ning müügiargumendid. Info konfidentsiaalne ning seetõttu seda siin kajastada ei saa.

Kogu sisendit kasutatakse järgnevateks sammudeks:

  • brändi loomine – nimi, lugu, identiteet;
  • koduleht;
  • müügimaterjalid;
  • lansseerimiskampaania.