Terviseuuring

Taust ja vajadus

Viveo Health tõi Eestis turule teenuse, mis lihtsustab ja kiirendab arstini jõudmist. Kõige innovaatilisema terviseplatvormi puhul kasutatakse nii digitaallahendusi kui ka telemeditsiini koostööd partneritega era-, riigiahaiglate ja kliinikutega.

Vajadus on teenust eksportida ka teistesse riikidesse ning enne õppida turge tundma – saada aru olemasolevatest kitsaskohtadest ja tugevustest, testida hüpoteese.

Ülesanne:

Uurida Soomes töötavate eestlaste muresid seoses arstiabiga

Aeg:

jaanuar – veebruar 2020

Tegija:

Mari Arnover

Eesmärk

Sihtrühm: tööealised eestlased Soomes – pendelrändajad / alaliselt paiksed, maksuresidendid nii siin kui sealpool riigipiiri, ettevõtjad / palgatöölised, mehed/naised, erinevatest eluvaldkondadest.

Eesmärk aru saada, kuidas praegu lahendatakse ükskõik millist tervisemure. Kas midagi häirib protsessis, mis täpsemalt ning kui suur valu see on – kas ollakse valmis täiendavalt maksma, et seda probleemi ei oleks.

Uuring

Kvalitatiivuuringus osalesid erinevas vanuses ja taustaga inimesed nii Helsingist kui ka kaugemalt, nii need, kes käivad regulaarselt ja tihti Eestis, kui ka need kes üha harvem.

Kaardistasime ära selle, millised on inimeste vajadused ja harjumused tervisemurede korral abi saada, kuidas seda praegu saadakse ja millised on kitsaskohad süsteemis.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Riigiti terviseteenus erineb. Soomes näiteks puudub oma kindel perearst – saad küll kiirelt arstile, kuid iga kord erineva juurde. Teine suurem erinevus on tööst tingitud vigastuste ja tervisemuredega – sellisel juhul tuleb pöörduda tööandja poolt valitud tööarsti (eraarsti) poole, kellega uuringus osalejatel positiivsed kogemused, sest arst erapooletu ja professionaal.

Uuringust joonistusid kenasti välja mustrid, mis kordusid. Tervis on meile väga oluline, eriti siis kui see käest hakkab libisema või midagi ootamatut juhtub. Vajadus turule siseneda ja abi pakkuda on vägagi olemas, aga vajab ettevalmistamist.

Näide mustrist: keelebarjäär ja rahvus 
Väga sage põhjus. Ükskõik kui hea on soome keel ja kas abiks on ka inglise keel, on erialane keel midagi muud kui kõnekeel. Igaüks soovib oma muret väljendada emakeeles – lihtsam, mugavam, turvalisem. Lisaks võib sellest saada hirm – “ma tean, et ma ei suuda end väljendada või aru saada, ma parem ei lähegi ja kannatan”. Vahel harva kutsutakse sõber kaasa, kellel parem eneseväljendus, aga ei kasutata nt KELA (kohalik haigekassa) ametlikku tõlketeenust. Abivajajad on 30-60-aastased, kes hindavad lisaks vanakooli väärtusi ja otsivad seda sarnase kultuuritaustaga (eesti, vene, vanematelt) arstidelt. Kui seda ei ole, peab enda eest rohkem seisma, nõudma – mida paljud ei oska.

Valmis mahukas kokkuvõte (25lk), mida tellija avalikustada ei soovi.