Thule koda

Taust ja vajadus

2015. aastal puudusid Kuressaares korralik kino, konverentsikeskus ning tänapäevase digilahendusega koguperemuuseum, et pakkuda Saaremaa külastajatele, aga ka kohalikule põnevat ajaveetmist. Vajadus oli aru saada, kes on võimalikud sihtrühmad ja mida neile pakkuda.

Ülesanne:

Arusaam sihtrühmadest ja neile vajalikest teenustest

Aeg:

sügis 2015

Tellija:

Hõbekeskus OÜ

Tegija:

Mari Arnover

Eesmärk

Luua teenuste kontseptsioon, mis töötaks ja oleks kasumlik igal aastaajal 24/7.

Uuring

Kvalitaatiivuuringus osalesid erinevad osapooled – kohalikud teenusepakkujad, muusikaürituste ja konverentside korraldajad, iduettevõtted, kes korraldavad rahvusvahelistele tiimidele motivatsiooniüritusi, ja kodanikud, kes elavad Saaremaal või külastavad suvisel ajal perega Saaremaad. 360 kraadi vaade andis selge ülevaate erinevatest vajadustest, kitsaskohtadest, võimalustest. Valmis teenuste kontseptsioon, mis võttis kõike seda arvesse.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Kaardistus oli põhjalik ülevaade eri osapoolte vajadustest, harjumustest ja trendidest. Alates sellest kus peaks saalis pistikud, laadimispunktid jms olema kuni selleni kuhu liigub meelelahutusturg tervikuna.

Töö käigus muutus kontseptsioon oluliselt, kuna turule lisandus konkurente ning toetuste saamisel esines vastulööke.

Lõplik tulem: http://thulekoda.ee/