Mis teeb turust turu?

Taust ja vajadus

Tartu turuhoonel on pikk ja väärikas ajalugu. Tihedas kaubanduskonkurentsis on aga klientuur vananev ning eristumist vähe. Paljudel on harjumus turul käia, mõnel lausa lapsepõlvest. Kuidas aga tuua uusi sihtrühmi – mis on väärtus, mida turult saadakse? Mis teeb tänasel kaupa ülekülluse ajastul turust turu? Millised on eelised kodupoe ees?

Eesmärgid:

  1. Vajadus aru saada kes me oleme, mille eest seisame, milline on meie maine täna, mis on tugevused, mis nõrkused, millised on võimalused? Mis on pikemad eesmärgid ja kuidas me sinna liigume (brändistrateegia)?;
  2. Mõista, kes on meie klient täna-homme ehk mida tänased kliendid-tootjad-kauplejad väärtustavad, vajavad ja mida kitsaskohtadena näevad? Kuidas potentsiaalsed kliendid meid täna näevad ja mida vajavad?
  3. Millised peaksid olema müügistrandardid ja turunduskanalid, et luua ühtset brändikuvandit ja kliendikogemust? Mis on oluline, mis üldse mitte?


Projektitiim:

Mari Arnover / uuringud ja brändistrateeg
Maire Milder / kliendikogemuse strateeg / www.mairemilder.ee

Ülesanne:

Mõista klientide vajadusi, luua brändistrateegia ja kasutajakogemuse- strateegia

Tellija:

Tartu turg

Aeg:

nov. 2021 – veeb. 2022

Teostaja:

Mari Arnover
Maire Milder

Tehtu analüüs ja uuring

Esimene etapp

Tihtipeale ei osata projekti seda etappi sisse planeerida, sest pole kogemust või teadmist selle vajalikkusest.  Seni tehtu – brändi ja konkurentsi audit – aitab ära kaardistada tugevused, kitsaskohad, eristuvuse, sihtrühmad, võimalused. Lisaks aitab osapoolte peades oleva must-valgelt lahti kirjutada nii, et kõik mõistavad olukorda üheselt ning on kaasatud ja kursis, mis saama hakkab. Tihti aitavad seda ka koolitused ja töötoad. Suurim väärtus on kõigi osapoolte jaoks kõrvaltvaataja pilguga olukorra kaardistus, mis aitab kindlamalt teha järgmiseid arengusamme.

  1. Kvalitatiivuuring ehk tiimi, linna (kui omaniku), kaupleja ja tarbija vaade – kus intervjuudes osales 41 inimest (alates linnapeast kuni potentsiaalsete klientideni);
  2. Konkurentsianalüüs – kaardistasime ära, keda konkurentideks peame ning mida teevad hästi, mida saaks paremini;
  3. Turuhoone külastaja teekond ehk kliendikogemus– kuidas inimene tajub igal sammul turuhoonet, kuidas paistab kõik läbi värske vaatenurga, läbi potentsiaalse kliendi silmade;
  4. Müügikeskkonna analüüs, sh kaupade üldpaigutuse ja väljapanekute atraktiivsuse ja brändingu analüüs

Täpsemalt saad protsessist ülevaate siin: https://www.mairemilder.ee/projektid/tartu-turuhoone 

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Teine etapp

1. Brändi tuum ja -strateegia

Trende, sihtrühmade vajadusi, omanike ootusi, konkurentsi arvesse võttes, lõime brändituuma ja strateegia – miks, kuidas, mida ja kellele asju igapäevaselt tehakse. Panime paika visiooni aastani 2030 koos uute teenuste, suundade ja sihtrühmadega.

2. Kliendikogemus müügikeskkonnas

Et strateegiat ellu rakendada, sai loodud kliendikogemuse suurendamiseks ka müügikeskkonna- ja teenusestandardid koos kauplejate koolitustega.

Töö jätkub brändi visuaalse maailma ja teenuste arendamisega, strateegia viimisega turundusse ja kommunikatsiooni, Lõuna-Eesti koostöövõrgustiku laiendamise ja palju muuga.

Kevad 2022

Esimene uus teenus (järgnev pilt).

Jaanuar 2023

Brändi- ja keskkonnaaudit.

„Tänud igati mitmekülgse ja eesmärgipärase projekti eest! Mida saime: uuendatud strateegia, uusi ideid, palju kinnitust meil olnud mõtetele, head koolitused partneritele. Meeskond sai inspiratsiooni ja pildi selgemaks (just oluline oli kõrvaltvaataja seisukoht). Fookus sai paika, tegevusplaanide koostamine käib, turuhoone kujundusi värskendatakse.“

Rene Kiis, Tartu turu juht