Mis teeb turust turu?

Taust ja vajadus

Tartu turuhoonel on pikk ja väärikas ajalugu. Tihedas kaubanduskonkurentsis on aga klientuur vananev ning eristumist vähe. Paljudel on harjumus turul käia, mõnel lausa lapsepõlvest. Mis teeb tänasel kaupa ülekülluse ajastul turust turu? Millised on eelised kodupoe ees?

Eesmärgid:

  1. Vajadus aru saada kes me oleme, mille eest seisame, milline on meie maine täna, mis on tugevused, mis nõrkused, millised on võimalused? Mis on pikemad eesmärgid ja kuidas me sinna liigume (brändistrateegia)?;
  2. Mõista, kes on meie klient täna-homme ehk mida tänased kliendid-tootjad-kauplejad väärtustavad, vajavad ja mida kitsaskohtadena näevad? Kuidas potentsiaalsed kliendid meid täna näevad ja mida vajavad?
  3. Millised peaksid olema müügistrandardid ja turunduskanalid, et luua ühtset brändikuvandit ja kasutajakogemust? Mis on oluline, mis üldse mitte?
Ülesanne:

Mõista püsiklientide ja potentsiaalsete klientide vajadusi, elustiili ning trende.

Tellija:

Tartu turg

Aeg:

nov 2021 – …

Teostaja:

Mari Arnover
Maire Milder

Tehtu analüüs ja uuring

Esimene etapp ehk eeltöö

Analüüs – brändi ja konkurentsi audit, mis kaardistas nõrkused, tugevused, eristuvuse, sihtrühmad, võimalused.

  1. Kvalitatiivuuring ehk tiimi, linna (kui omaniku), kaupleja ja tarbija vaade – kus intervjuudes osales 41 inimest (alates linnapeast kuni potentsiaalsete klientideni);
  2. Konkurentsianalüüs – kaardistasime ära, keda konkurentideks peame ning mida teevad hästi, mida saaks paremini;
  3. Turuhoone külastaja teekond ehk kasutajakogemus– kuidas inimene tajub igal sammul turuhoonet, kuidas paistab kõik läbi värske vaatenurga, läbi potentsiaalse kliendi silmade;
  4. Müügikeskkonna analüüs, sh kaupade üldpaigutuse ja väljapanekute atraktiivsuse ja brändingu analüüs

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Tehtud ja käimas:

Tegemist on mahuka ja pikemaajalise projektiga.

  1. Etapp 1: analüüs ja kokkuvõte
  2. Etapp 2: brändi tuum ja strateegia, teenindus- ja müügistandardid

„Turu meeskond on igati projektist vaimustatud.“

Rene Kiis, Tartu turu juht