Ehtne

Saaremaa toodete ja teenuste kaubamärk

Ülesanne:

Kaubamärgi hetkeolukorra uuring

Aeg:

kevad 2018

Tellija:

Saarte Koostöökogu MTÜ

Tegija:

Mari Arnover

Taust ja vajadus

Pärast 10 aastat turul olemist oli vajadus aru saada, milline on märgi tuntus. Puudus selgus, kuhu ja kuidas edasi liikuda.

Eesmärk

  • kaasata märgikandjaid ning aru saada väärtustest, mille eest seistakse;
  • vajadustest (suurendada müüke, saada abi turundus- ja müügiküsimustes);
  • ootustest märgile;
  • mõista tarbijat ning aidata seeläbi tuua hiljem kommunikatsioonis paremini esile Saaremaa väärtus – miks eelistada just Saaremaa tooteid ning puhkamist saarel;
  • leida õiged põhisõnumid ja visuaalne keel, mida märgi nähtavamaks muutmisel kasutada, mis kasvataksid brändi äratuntavust.

Uuring

Kvanitatiivuuringus osalesid märgikandjad ning kvalitatiivuuringus intervjueeriti nii märgikandjaid, koostööpartnereid kui tarbijaid, kes valivad toiduks võimalikult puhast ja kohalikku ning kes eelistavad puhata Eestimaal. Lisaks analüüsiti hetketrende.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemus

Selge arusaam, mis seisus on märk kui bränd praegu – mis teeb märgi nii tootjate kui ka tarbijate jaoks eristuvaks ning millised on brändi kitsaskohad, tugevused, ja mida on vaja teha, et märgi nähtavust ning mõju suurendada. Loodud sai ka lugu (ülemisel pildil).

2019 uuendati kodulehte, rohkem on ühiskampaaniaid ning koostööd.

2019 avati Kuressaares Auriga kaubanduskeskuses Ehtne toodete pood.

2020 koroonast tingitud eriolukorras avati ka e-pood.

Areng jätkub.