Kellele me teenust-toodet loome?

Selleks, et luua väärt teenuseid ja tooteid, tuleb mõista inimest. Võtame lihtsa näite vanaemadega.

Tootarendus

See, et sulle uus toode meeldib, ei piisa. Mida sihtrühmad arvavad, vajavad?

Vanaemadel on sarnased vajadused – nad kõik tahavad olla vajalikud (ennekõike lastelaste jaoks), olla armastatud ja terved. Mis aga nende kõigi puhul on erinevad, on harjumused ehk elustiil. Nii nagu ei ole olemas keskmist tarbijat, ei ole olemas ka keskmist vanaema. Seetõttu ei saa me pakkuda teenust ja toodet vanaemadele, vaid peame mõistma, millised harjumused on töötaval ning reisival vanemal inimesel, trennis käijal, sokikudujal jne.

Just see harjumuste kaardistamine kliendiuuringutega tulemusi annabki, et aru saada kellele me teenust ja toodet looma hakkame.

Nii saavad tootjad ja teenusepakkujad klientide (nii B2B kui B2C) tagasisidet tootearenduses arvesse võtta ja tuua turule selliseid tooteid ja teenuseid, mille vastu suurem huvi.

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.