Mida lugejad hindavad?

Taust ja vajadus

Eesmärk on saada lugejatelt tagasisidet hetkeolukorra kohta nende vaates ja (p)arendada teenuseid vastavalt. Tulemas on ka kvaliteedihindamine, millega see kõik kokku klapib.

Lääne-Virumaa raamatukoguvõrku kuulub 
1 keskraamatukogu, 15 rahvaraamatukogu ja 24 harukogu.

Ülesanne:

Tuua kasutajakeskset mõtlemist, uurida lugejate tänaseid vajadusi.

Aeg:

märts – mai 2023

Teostaja:

Mari Arnover

Tehtu analüüs ja uuring

Koolitus ja lugejauuring

Tegevused kolmes etapis:

 1. Teenusedisainikoolitus – teooria ehk kuidas paremini mõista lugejaid ja panne end nende kingadesse.
 2. Kvantitatiivuuring – kaardistasime ära lugejate tagasiside Lääne-Virumaa raamatukogudele:
  – keskraamatukogu lugejate tagasiside
  – koduraamatukogu lugejate tagasiside
  – mitte-lugejate tagasiside (nt miks nad raamatukogus ei käi);
 3. Tulemuste esitlemine 

Väljavõtted uuringust

Tulemused

Kvantitatiivuuring

 • Keskraamatukogu lugejad – 644 vastust
 • Maakonna raamatukogude lugejad – 1300 vastust
 • Mitte-lugejad – 84 vastust

Kokku: 2028 arvamust