Tööriist: väärtuste püramiid

Väärtuste püramiidiga on seotud kaks küsimust:

  1. milliseid vajadusi me kliendi jaoks lahendame?
  2. millist väärtust me kliendile pakkuda tahame? Vaata ka väärtuspakkumise loomise tööriista: https://www.kliendiuuringud.ee/tooriist-vaartuspakkumine/ 

Väärtuste püramiid toetub Maslowi püramiidile ja inimlikele vajadustele, millele on toodud vastu pakutavad väärtused, mis aitavad neid vajadusi rahuldada.

Küsimus on, millist mõju soovid oma toote või teenusega oma klientidele luua?

Väärtuste püramiidi rakendame töötoas

Kõige parem arusaam (Maslowi) vajaduste püramiidi, väärtuste püramiidi ja enda ettevõtte seosest tekib töötoas, kui kõigest täpsemalt räägime ja rakendame.

Küsi pakkumist
Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.