Mida lugejad täna kiidavad ja homme vajavad?

Eesmärk ja vajadus

Eesmärk oli kahe koolituspäevaga õppida mõistma lugejaid paremini. Selleks tegime vahele ka lugejauuringu, mis tõi kuhjaga kiitusi ja natuke ka seda infot, mida erinevad sihtrühmad täna veelgi vajaksid.

Ülesanne:

Läbi teenusedisaini mõtteviisi õppida paremini mõistma lugejaid ja nende vajadusi.

Aeg:

Märts-aprill 2024

Teostaja:

Mari Arnover

Teenusedisaini koolitused ja lugejauuring

Teenusedisaini koolitused

Eesmärk: vaadata oma tööd eemalt, värske pilguga, mõelda kaasa, mõista erinevaid lugejaid paremini, saada uusi teadmisi, vaatanurki.

Praktiseerida uut teadmist, käies Võru Keskraamatukoguga tutvumas ja võttes endale erinevad kliendi rollid.

Lisaks arutasime läbi lugejauuringu tulemused, võtsime sealt ühe sihtrühma, keda paremini mõista ning kaasasime üllatuskülalised – 2 sihtrühma esindajat koolitusele kaasa rääkima.

Lugejauuring

Juurde oli vaja lugeja vaatenurka ning kuna tagasisidet polnud ammu küsitud, oli just paras aeg. Kvantitatiivuuring toimus märtsis ning vastas 311 inimest. Uurisime:

  • Mis täna seoses Põlva Keskraamatukoguga rõõmustab ja meeldib?
  • Mis võiks täna olla teisiti? Mis häirib? Ettepanekud.
  • Mis on Põlvast laiemalt puudu?

Lood elust enesest

Screenshot

„Ma ei oska Sind ära tänada. Olen nii õnnelik nende paljude kiidusõnade üle. Olen tänulik oma headele töötajatele ja tänan ka vastajaid, sest neid vastuseid lugedes sain kinnitust, et südamega tehtud töö paistab välja, kuigi vahel öeldakse: “normaalne”. See uuring andis kindlust, et töö mida siin majas tehakse on inimestele vajalik ja tänu väärt.“

Kati Maidla, Põlva Keskraamatukogu direktriss