Kui hästi on Eesti-sisese paki saatmisega?

Taust ja vajadus

Pakkide saatmise trend on kasvuteel. Eesti start-upil on eesmärk siseneda turule, kuid enne seda mõista paki saatjate ja saajate tänaseid harjumusi ja kitsaskohti, millele pakkuda omalt poolt paremat lahendust.

Ülesanne:

Mõista tänaseid harjumusi, vajadusi ja kitsaskohti.

Tellija:

Mailpuer OÜ

Aeg:

Mai 2021

Teostaja:

Mari Arnover

Uuring

Kvantitatiivuuringus osales 201 paki saatjat ja saajat.

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Täname kõiki uuringus osalejaid – ettepanekuid ja seda, mis saaks olla paremini, tuli suures mahus.

Kuna uuringu kokkuvõtet tellija avalikustada ei soovi,
siis toome välja 3 peamist tõdemust, mida saame avalikkusega jagada:

  1. Kõige suurem kitsaskoht: aeg ja planeerimine. Kuna puudub ülevaade millal kullerid jõuavad, pole ka vahel kedagi vastu võtmas.
  2. Suhtumine ja hoolimine: keegi ei taha saada teada, et tema pakk on kaduma läinud või katki.
  3. Inimesed on harjunud pakiautomaate kasutama, aga see enam ei rahulda nii palju, sest automaadid on täis, tuleb liiga kaua oodata.

Uuring aitas:

  1. kinnitada hüpoteese;
  2. saada aimu hetkeolukorrast turul;
  3. mõista kodanike harjumusi ja eelistusi paremini;
  4. valmistada ette äriideed investoritele ning arendada teenust turule tulemiseks;
  5. seada paremat fookust;

„Uuring aitas meid 100% edasi ja saime lisaks ka väga palju häid mõtteid. Nüüd on vaja see kõik vaid ellu rakendada. Ja tuleme brändistrateegia ja teenuse arendusega veel tagasi.“

Andrus Krabbi, iduettevõtte käivitaja