Tööriist: persoonad

Hea persoona peegeldab klienti kui inimest. Anonüümsed kliendid võivad tunduda kauge udukogu, aga persoona aitab sihtida turunduses palju täpsemalt –  ja mis kõige parem – see kõnetab ka sihtrühma palju paremini.

Kõigepealt küsimus – kes on sinu klient?

Millal ja miks persoonasid vaja on?

Ettevõttes võib tekkida küsimus, et keda me kõnetame? Kes on see klient? Kas me peaksime arvestama ettevõttega või inimesega?

Persoonad aitavad sihtrühma paremini mõtestada ja loovad kui sihtrühma esindajast inimliku pildi – kus ta võiks töötada, mis on tema hirmud, mis on tema vajadus, mis loob tema jaoks väärtust ehk milline on tema elustiil ja mina pilt.

Konsulteerime ja aitame Sind oma persoonade loomisega. Eriti hea on seda teha töötoa formaadis.

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.