Tööriist: brändi arendamine

Mis on bränd ja kuidas seda arendada õigest otsast? Mille poolest eristub sinu toode või teenus teistest? Kes on kliendid, nende vajadused ja harjumused? Mis on väärtus kliendi jaoks?

Korrastatud brändi vundament annab 5 väärtust:

 • Aitab luua selgust nii ettevõtte sees kui ka väljas, loob usaldust;
 • Fookus aitab hoida kurssi pikema aja jooksul ning tagada järjepidevus ja ühtne tase;
 • Vähendada ette riske – kõik on läbimõeldud algusest peale;
 • Aitab hiljem kokku hoida finantsi, sest enam pole vaja huupi kõhutunde peale asju katsetada;
 • Küsida toote-teenuse eest väärilist hinda.

Brändi vundament ehk äri fookus

Bränd on inimeste kogemus, elamus, kokkupuude, mälestus sinu kaubamärgist. Bränd on tunduvalt laiem kui logo (müüt 1) või et sellega tegelevad vaid turundusinimesed (müüt 2) – kõik ettevõttes loovad brändikogemust – vastates kirjadele, postitades sotsiaalmeedias, tehes pakkumisi, tarnides toodet jne. Tugev bränd on läbimõeldud, järjepidev ja tugineb kokkulepitud väärtustele, eesmärkidele – nagu omaette kokkulepitud kultuur või usund. Kui kõik ettevõttes teavad, miks midagi tehakse ja kuidas, tekib ka kõigile otsustamiseks mänguruum.

Niisiis on hea enne jooksma asumist ära sõnastada mõned põhitõed, millesse koos usutakse ja mille suunas liigutakse.

Näide brändistrateegiast

Oleme asja lihtsustanud sinu jaoks ja tasub meelde jätta neli küsimust, millel brändi vundament rajaneb: MIKS, KELLELE, MIDA ja KUIDAS:

 1. Miks kui visioon ja motivatsioon kõige taga;
 2. Kellele ehk sihtrühmad, koostööpartnerite valik;
 3. Mida ehk teenus, toode, elamus, mida pakutakse;
 4. Kuidas ehk eristumine ja põhimõtted, kuidas asju ellu viiakse.

Järgmised sammud

 • Kliendiuuring, et leida hüpoteesidele kinnitust ning saada sisendit, mis aitab vähendada riske;
 • Disain: visuaalne identiteet ehk CVI;
 • Sõnastamine ehk copywriting (kasuta alati emakeeles kõnelejat ja professionaali);
 • Fotod: õige käekirjaga fotograafi leidmine on võtmesõna. Fotokeel hakkab edasi andma brändi tunnetust ja ei saa alahinnata kvaliteeti. St kui tundub, et ah, täna viskan kiirelt üles suvalise telefoni pildi, siis võib see osutada karuteene – üldmulje ehk brändi kogemus jääb lohakas ja ebakvaliteetne, mis kandub alateadlikult üle ka teenuse-toote kvaliteedile.
 • Kliendiprofiilide ehk personade kaardistamine – kes on kliendid täpsemalt ehk ei ole piisav vastus ja udune kirjeldus “kõrgema sissetulekuga pere Harjumaal”, vaid lähtub vajadustest, mida rahuldatakse.
 • Klienditeekondade kaardistamine, et aru saada, kust kliendid tulevad, palju ja mida on nad eelnevalt selleks teinud, et lahenduseni jõuda, kuidas vastata paremini nende ootustele, vähendada hirme, pakkuda paremat väärtust ja teenust. Aluseks teenusearendusele.
 • Teenuste-toote arendamine
 • Turundusplaan
 • jpm.

Saame ka nende sammudega sind aidata. Kõik oleneb eesmärkidest ja vajadustest.

Lisaks saab sama asja tellida ka ettevõttesse töötoa formaadis. Loe täpsemalt siit

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.