Raamat positsioneerimisest “Obviously Awesome”

Positsioneering ei ole midagi uut ega ole ka trendikas. Sellega tegelevad justkui ainult turundusinimesed. Samas soovivad kõik ettevõttes, et kliendid saaksid lihtsalt aru, mis see toode-teenus on, mille poolest erineb, kuidas kasutada ja mis (lisa)väärtust loob.

Raamatututvustus – “Obviously Awesome: How to Nail Product Positioning so Customers Get It, Buy It, Love It”, April Dunford, 2019

April Dunford on praktik, kes on võtnud fookuse konsulteerida positsioneeringu teemadel tehnoloogia start-upe.

Nõrk positsioneering

Vahel ei pruugi me asja sees ise arugi saada, et meil just positsioneering nõrk või puudu on. Märgid, mis seda reedavad:

 • praegused kliendid armastavad teid, aga uusi kliente väga peale ei tule;
 • müügitsüklid on pikad ja aeglased ning on vähe closimisi;
 • esmaostu teinud kliendid on pettunud ja mõtlevad tihti hiljem ümber;
 • tekib hinnasurve – kliendid kurdavad, et hinnad on liiga kõrged.

Tugev ja paigas positsioneering

aitab nii ettevõtte sees kui ka väljas luua selgust ja efektiivsust – kellele, mida, miks ja kuidas luuakse.

See raamat näitab, kuidas kasu saavad erinevad osapooled:

 • (idufirma) tegevjuht, kes tahab ise esmalt mõista toote unikaalsust;
 • tegevjuht, kes kogeb turu muutust – konkurents on tihenenud;
 • turundaja, kes tahab dialoogis kliendiga tugevused arusaadavaks teha;
 • müügiinimene, kes jõuaks müügis kiiremini ahaa momentideni, ka online müügis.

Ehk kui erinevad osapooled saavad ühtviisi aru, on see suurepärane sisend brändinguks, turunduskampaaniateks, müügistrateegiaks, tootearenduseks ja kliendikogemuse kujundamiseks.

10 sammu, millega raamat aitab tegudele

Raamatu selgroo ja autori koolitused tuginevad 10-astmelisele teekonnale. Tutvustan siinkohal lühidalt:

 1. Mõistke kliente, kellele läheb su toode-teenus väga korda
 2. Looge oma tiim
 3. Ühtlustage sõnavara ja ärge jääge kinni vanadesse mõttemustritesse, status quo õigustamisse või müütidesse
 4. Kirjutage välja alternatiivid konkurentsis
 5. Sõnastage oma unikaalsed väärtused
 6. Funktsioonid, mis loovad väärtust just kliendi vaatest
  Näiteks 24h klienditugi on alati kättesaadav. Neile klientidele, aga kes töötavad erinevates ajavööndites on see just ajavööndite tõttu oluline ja tasub rõhutamist.
 7. Mõistke, kes on teie ideaalkliendid
 8. Tajuge turu konteksti ja võitke turuosa
  1. olemasoleva turu võitmine ja liidriks saamine
  2. olemasoleval turul mõne niššituru või segmendi võitmine
  3. uue turu loomine ja võitmine
 9. Siduge aktuaalse trendiga
 10. Tehke oma positsioneeringust kokkuvõte

Kokkuvõttes

suurepärane positsioneering on harva juhuslikult tekkinud. Selleks, et oma toodet parimal viisil turul positsioneerida – planeeri, suhtle, proovi, ebaõnnestu, proovi uuesti. Õppides tundma oma kliente, kes päriselt su toodet-teenust armastavad, aitavad nad sul näha ka alternatiive ja konkurentsi teise pilguga, mis omakorda võib viia hea tootearenduse ja isegi innovatsioonini.

Soovid mõista esmalt paremini kliente, seejärel luua väärtuspakkumist ja positsioneeringut?
Võta ühendust.

Esimene saabunud tagasiside kokkuvõttele:

“Loen seda kokkuvõtet ja iga järgmine lause kinnitab, et see on täpselt see, mida mu eelmisel tööandjal muutuste elluviimiseks vaja oleks olnud. Aga kuna tegu on vanakooli ja status quo õigustamisega, siis pole sinna midagi parata. Seda ei juhtunud, kuigi mõni proovis. Kahjuks või õnneks on ühed juhid ja ettevõtted rohkem valmis kui teised. Kui maailm ei oleks kirju, oleks ju megaigav!” K.

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.