Hakkame maailma muutma?

Valmis uueks aastaks ja suurteks tegudeks? Kust pihta hakata? Üks kuldreegel muutunud maailmas: selleks, et tuua teistsuguseid tulemusi, on vaja asju teistmoodi teha. See nõuab julgust, riskimist, tegutsemist, aga ka kuulda võtmist, eksimist. Eelmisel aastal oli palju häid näiteid meie koostöös sellistest juhtidest, keda tahaks kiita.

Väärt näited eelmisest aastast:

  1. Kinnisvaraarendajad alustasid ettevõtte strateegiast ning enne igat kinnisvaraarendust küsitakse nüüd potentsiaalsete klientide käest, mis on vajadused ja kuhu on mõtet panustada.
  2. Keemilise puhastuse äris on tihe konkurents ning peale turu kaardistamist sai selgeks, et vana nimi ei kanna – tuleb vahetada nime, brändi ja luua strateegia.
  3. Ehitusettevõte mõistis, et enne tõsist kasvu tuleb kaasata kliente ja koostööpartnereid, et panna paika strateegia, mis annaks fookuse aastateks.
  4. IT-arenduse ettevõte tõdes, et ideaalkliendi otsingul tuleb üle vaadata olemasolevate klientide vajadused ning nii võib jõuda uute teenusteni.
  5. Turg mõistis, et kui klientuur on vananev, siis uue sihtrühma leidmiseks on vajalik uurida nende elustiili, väärtushinnanguid ja vajadusi.
  6. Raamatukogud mõistsid, et teenindusjuhtidele on mõistlik vahepeal tellida teenusedisaini koolitus ning vaadata oma tööd värske pilguga.
  7. Kultuuriedendaja võttis aja, et kuulata, mida päriselt neilt oodatakse ning asus ettepanekuid kohe ka rakendada.

Kõigi ühine eesmärk sealjuures, et kliendid ütleksid: “Jah, just seda oligi vaja! See teeb elu lihtsamaks, mugavamaks, mõnusamaks. Ma näen selles väärtust ja olen nõus (rohkem) maksma.”

Millise muutusega saame Sind sel aastal aidata?

Head uut koostööaastat!

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.