Disainijuhtimine koos praktikaga 2023

Disainijuhtimise aine eesmärk on anda teadmised disainiprotsessist ja selle juhtimisest ja disaini kasutamisest innovatsioonis. Lisaks arendab aine koostöö tegemise oskust arendusprojektide raames, ning oskusi töötada erinevate disainidistsipliinidega.