Kui loov sa oled?

Raamatututvustus: “Creative Confidence”, Tom Kelley, David Kelley, 2013

Mõni aeg tagasi pidime sõpradega ööorienteerumisel võistkonnale nime panema. Äkki vaatasid kõik mulle otsa, et sa oled kõige loovam, mõtle midagi välja! Võistkonna nimi – A või B – pole surmaküsimus, igaüks ju suudab, mõtlesin. Me sünnime loovatena ja meie ühiskond vähendab seda samm-sammult (no shit). Ometi on tänapäeva edu retsept innovatsioon ja eristumine, mille eelduseks on loovus.

Asja tuum, aga seisneb selles, et paljusid meist hoiavad tagasi neli hirmu: hirm tundmatu, kriitika, esimese sammu või kontrolli kaotamise ees.

Stanfordi professor Albert Bandura, leidis viisi, kuidas hirmu ületada, vähendades seda samm-sammult – kõigepealt piilud läbi lukuaugu, siis hakkad samm-sammult hirmuallikale (näiteks maole) lähemale jõudma ja mõttega harjuma ning lõpetad, hirm (madu) süles. Pidi suurepäraselt ja jäädavalt töötama.

Sama võtet kasutavad ka raamatu autorid disainiagentuuris IDEO. Loovus ei ole anne, vaid harjumus. Nagu ikka, kui tahad milleski edu saavutada, siis vaid treenides. Lisaks tuleb ettevõttel tegeleda hirmude maandamisega ning teha keskkond loovusele avatuks.

Hirm tundmatu ees

Äris saab loov mõtlemine (design thinking) alguse arusaamast, mida klient päriselt vajab (service design). Kontoris on mõnus turvaline, aga laua taga innovatsiooni ei tee. Elu väljas on kaootilisem – jälgides-intervjueerides elu, avastad asju, mida sa poleks arvanud. Tee teistsuguse, eristuva tulemuseni on alati udune ja ebakindel – sellega harjub. Vastasel juhul ootad seni, kuni konkurent “ütleb” sulle, mida teha.

Hirm kriitika ees

Kui me õpime suusatama, kukume nii kaua, kuni välja tulema hakkab. Töises elus aga jääb meie ego teele ette ja meil on hirm “kukkuda” ülemuste ees. Kui kukkumist ei ole töiselt soodustatud (lubatud), siis pole ka ruumi harjutada, jõuda teistsuguste tulemusteni. Teine pool võitlusest käib lisaks iseendaga – me oleme vahel iseenda vastu päris karmid, sest me ei usalda ennast piisavalt.

Hirm esimese sammu ees

Kuidas alustada, kui ees on tühi valge paber, kõik mõtted sõitsid just puhkusereisile ja kõik need muud jamad. Sõnum: lõpeta planeerimine, hakka tegutsema ehk lammuta teema väikesteks tükkideks ja vaata, millega saad kõigepealt alustada. IDEOs kasutatakse julgustavat mantrat: “Ära lihvi valmis, alusta!”, mis loob prototüüpimiseks hea aluse. Juba nädalaga valminud protole on võimalik saada tagasisidet ning ka kergete mõlkidega ja odavalt ebaõnnestuda.

Hirm kaotada kontroll

Loov enesekindlus ei tähenda, et sa usuksid, et su ideed on väga head. See tähendab küpsust aru saada, millised ei ole head, ja neisse mitte armuda ning kuulata ja siduda neid teiste ideedega.

Kokkuvõtteks: kui ma raamatut alustades olin skeptiline, et kellele see raamat siis mõeldud on – kas neile, kes juba on loovad, st julged katsetama või neile, kes väidavad, et nemad kindlasti ei ole? Temaatika avamine hirmude spektri kaudu aga näitas, et enim võiks kõnetada neid ettevõtteid / juhte, kes on ise ja oma tiimiga muutusteks valmis. Selleks tuleb luua keskkond, tekitada harjumused, olla toetav ning maandada hirmud. Vaid nii saab loovus julgust, et kasvada innovatsiooniks. Lihtne lugemine koos lõpus olevate praktiliste juhenditega.

Mari Arnover
Näen asju kasutaja vaatenurgast ning toon ettevõtetele tagasi värske vaate, mis asja sees olles tihtipeale tuhmub. Vaatan suuremat pilti, aga ka detaile ning trende, tekitan seoseid ja pakun lahendusi.