Koolitused

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Tags:
, , , ,

Kuidas uurida kliendi vajadusi ja pakkuda väärtust?

Fookus: klient Selleks, et pakkuda kliendile väärtust on oluline mõista, mida ta vajab ja väärtustab. Selle teada saamiseks peab kliendiga suhtlema ja õigeid küsimusi küsima. Kas sa tead, kes on Sinu ettevõtte klient ja mida ta väärtustab? Koolitusel käsitletavad teemad: Kliendi vajaduste selgitamine ja kliendiuuringu põhitõed Mis on persoona ja miks seda vaja on? Kliendiuuringu…

Tags:

Brändijuhtimine

Asukoht: Tartu Ülikooli Pärnu kolledži vabaaine Külalsõppejõud: Mari Arnover Loengud Pärnus: 29.09.23, 26.10, 24,11, 14.01.24 Eesmärk: Anda teadmised brändijuhtimise seostest turunduse ning disainijuhtimise distsipliiniga ning arendada oskust analüüsida ning luua brände. Aine läbinud üliõpilane: teab brändi ja brändijuhtimise olemust ning seost turunduse ning organisatsiooni strateegilise juhtimisega mõistab kasutajakesksuse olulisust brändijuhtimise kontekstis oskab analüüsida brändide ülesehitust…