Teenusedisain ja persoonade loomine

Inspireeriv päev töötjatele, mis annaks ülevaate teenusedisaini olemusest, trendidest, aitaks vaadata oma tööd eemalt, värske pilguga, mõelda kaasa ning hakata teenuseidisaini üha teadlikumalt oma töös kasutama

Inspiratsioonipäev turunduses

Turunduse suure pildi vaade – mis on muutuvas maailmas kindel, mis on trendid? Vaadata asju eemalt, värske pilguga, mõelda kaasa, mõista, mis on puudu, mis on enda brändiga juba väga hästi. Kokkuvõttes saame tagasi fookuse, et seada uusi eesmärke ning olla valmis järgnevateks turunduskoolitusteks.

Brändi mõtestamise töötuba ja teenusearendus

Analüüsida brändi laiemalt ja arendada uueks hooajaks uued teenused – kes on kliendid, mis on vajadused, miks kõike tehakse, kuidas kliendid ettevõtteni jõuavad, mille poolest eristutatakse, kes on konkurendid? Arendada brändi, turundusplaani ja mõista paremini kliente.

Teenusedisaini töötuba strateegiapäeval

Parandada kliendikogemust ja teha selleks esimesed konkreetsed sammud. Auditi osakonna stateegiapäev on plaanis alustada teenusedisaini mõtteviisiga, et ühtlustada arusaamu, näha teenuseprotsessi nii ettevõtte poolt kui ka kliendi poolt, kaardistades nii klientide muresid kui rõõme. Saame ülevaate, mis on hästi ja mida saaks (lihtsalt) parandada.

Mis väärtust loob bränd?

Analüüsida brändi laiemalt – kes on kliendid, mis on vajadused, miks kõike tehakse, kuidas kliendid ettevõtteni jõuavad, mille poole eristutatakse, kes on konkurendid? Bränd on inimeste kogemus, mälestus, kokkupuude kaubamärgiga. Tugevat brändi eristab see, et detailid on läbimõeldud, saadakse aru kliendi vajadustest ning olla oma tegevustes järjepidev.

Brändi mõtestamise töötuba ja inspiratsiooniettekanne

Analüüsida brändi laiemalt – kes on kliendid, mis on vajadused, miks kõike tehakse, kuidas kliendid ettevõtteni jõuavad, mille poole eristutatakse, kes on konkurendid? Bränd on inimeste kogemus, mälestus, kokkupuude kaubamärgiga. Tugevat brändi eristab see, et detailid on läbimõeldud, saadakse aru kliendi vajadustest ning olla oma tegevustes järjepidev.