Kliendiuuring

Arusaam inimestest ja nende peas toimuvast

Eeldamine on kõigi jamade ema. Meil on ühel pool ettevõte, kes tahaks pakkuda teenuseid ja tooteid, mida vajatakse ja teisel pool on tarbijad ja koostööpartnerid, kes tahaks, et kõik sujuks kui möödaminnes ja mõnusalt. Viime kaks osapoolt teineteisele lähemale ja tekitame dialoogi.

Kvalitatiivuuring toob ausa arusaama, mis käib närvidele, miks teenus teise vastu vahetati, mille pärast midagi südamest fännatakse või kuidas mõnda probleemi loovalt lahendatakse, sest puudub parem viis. Uuringut tellides on eeliseks ka kolmas osapool, kellele on tihti lihtsam “pihitoolis” rääkida, mis antud ettevõtte puhul häirib, eriti kui tegemist koostööpartnerite või töötajate endiga.

“Sry… vb nii otsekoheselt ei tasu seda neile öelda…
Pehmeda minu sõnumit 10x.”

Tarbija, väljavõte uuringust

Protsess

1. Eesmärk

Lase ära kaardistada hetkeolukord, saa aru klientide tegelikest vajadustest ning vastused küsimustele.

2. Lähteülesanne

Hetkesituatsiooni, probleemi ja eesmärgi kirjeldamine.

3. Hüpotees(id)

Eelduste kirja panemine, millele otsime kinnitust või ümberlükkamist.

4. Uuringu läbiviimine

Oluliste osapoolte (nii töötajate, koostööpartnerite, klientide) intervjueerimine.

5. Analüüs

Uuringu leidude analüüsimine, asjakohase info juurde otsimine (turul toimuv, trendid jne), seoste ja mustrite tuvastamine.

6. Kokkuvõte

Uuringu tulemuste ja ettepanekute esitlemine juhtgrupile, millest jääb alles ka kirjalik raport.

Ajamaht

1-3 kuud.

Hind

Väga palju sõltub intervjueeritavate arvust ja nende kättesaadavusest.

Muud teenused

Hetkeolukorra kaardistamise ja klientide tegelike vajaduste arusaamise järel aitame sul uut teadmist ellu rakendada.