Kasvuks valmistumine

Taust ja vajadus

Ehitusfirma Fidele OÜ on ehitusettevõte, kes tegutseb läbi peatöövõtu ja projektijuhtimise. Peamine tegevusala on elu- ja mitteeluhoonete ehitamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine.

Seoses ettevõtte ambitsioonika kasvuga on eesmärk luua ettevõttele pikaajaline strateegia ning mõtestatud turundusplaan ja brändistrateegia. Selleks oli vaja kaardistada, kuidas inimesed mõtlevad ja asjast aru saavad – nii ettevõtte sees (juhid, töötajad), kui ka väljaspool (kliendid ja koostööpartnerid). Ehk milline on brändi kuvand? (usaldusväärsus, maine).

Ülesanne:

Mõista osapooli, mõtestada brändi ja seada turundusfookust.

Tellija:

Fidele OÜ

Aeg:

Sept-nov 2021

Teostaja:

Mari Arnover
Janne Ladvas

Analüüs

Selleks, et luua tugevu vundament kasvuks ja tulevikuks, tuleb aru saada, mis on tänased seisud ning millised on arusaamad erinevate osapoolte peades. Ehk kuidas tuua esile kõige vajalikum strateegias ja täiendada seda vaatega, kuidas meid tajutakse väljast.

Kliendiuuring

• Juhid – intervjuud ehk kvalitatiivuuring
• Töötajad – kirjalik uuring ehk kvantitatiivuuring
• Koostööpartnerid – intervjuud ehk kvalitatiivuuring
• Kliendid – intervjuud ehk kvalitatiivuuring
Kokku 34 inimese kogemus ja arusaam

Väljavõtted intervjuudest

Tulemused

Kaardistasime ära ettevõtte eristumise turul, tugevused, kitsaskohad, aga selle mida töötajad, juhid ja kliendid-koostööpartnerid ettevõtte puhul väärtustavad.

Mõtestamise etapp andis selge pildi hetkeseisust, et rajada pikaajaline strateegia ning seada uusi eesmärke ja ambitsioonikaid plaane.